Álláshirdetés

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza
felvételt hirdet

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, havi beosztás szerinti elosztásban (12 órás műszakban), megszakítás nélküli (hétvége, ünnepnap) munkarendben

A munkavégzés helye:
Kelebia, József A. utca 75.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A takarítónők általános feladata az intézmény egész területén végzett takarítási tevékenység. Ételszállítás az önkormányzati konyháról, közétkeztetési feladatok. Mosogatás a kétfázisú mosogatás szabályai szerint. Az intézményben keletkezett textíliák és ruhaneműk, valamint a lakók szennyes ruháinak, textíliáinak a mosása, vasalása.

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: Az intézmény szociális szakmai és létesítményhigiéniával kapcsolatos szabályzatai, az ÁNTSZ előírásai, a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályok, előírások, szabályzatok.  

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet rendelkezései az irányadók.        

Az állás betöltésének feltétele:

  • 8 általános iskola elvégzése
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • precizitás, önállóság, jó adminisztrációs képesség
  • közétkeztetéssel és intézményi takarítással kapcsolatos előírások ismerete
  • empatikus magatartás, jó kommunikációs készség, megbízhatóság.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
Közintézményben szerzett ez irányú munkatapasztalat.

Jelentkezés módja:
Az intézmény vezetőjénél személyesen, munkaidőben. Hozni kell a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát, szakmai önéletrajzot. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

 A jelentkezés határideje: 2017. május 9.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Turi Mária nyújt, a 06-77/454-224 -os telefonszámon.

Településfejlesztési koncepció

koncepcio

A teljes anyag letöltését megtalálja a Letöltések résznél vagy IDE kattintva.
A teljes anyag mérete 170MB.

BEIRATKOZÁS A GÉZENGÚZ ÓVODÁBA

A kelebiai Gézengúz Óvoda 2017/2018. nevelési évére a következő időpontban lehet beiratkozni: 2017.05.08. – 05.12., 8 órától – 12 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Azok gyermekek, akik az adott év január 1. és augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket, kötelesek a kijelölt időpontban beiratkozni, de csak szeptember 1-től kötelesek óvodába járni.

gezenguz