FŐOLDAL

Felhívás

fejlec onkormanyzat

Tisztelt Lakosság!

 

A Belügyminisztérium a lakossági barnakőszén szükségletre vonatkozóan adatgyűjtést végez.

Lakossági igénybejelentésre háztartásonként van lehetőség, melynek feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Igénybejelentést Kelebia Község Önkormányzatánál személyesen 3-as irodában vagy telefonon (06-77/454-201  11-es mellék) az alábbi adatokkal lehet megtenni legkésőbb 2022. szeptember 28 (szerda) 17:00 óráig.

-név

-cím

-telefonszám