FŐOLDAL

Polgármester levele

 Tisztelt Olvasó!

 polgmester

Kedves honlaplátogató!

Egy polgármester életében is óriási felelősséggel bír az a vissza-visszatérő pillanat, amikor a településvezető kiáll az általa vezetett közösség elé és őszintén el akarja mondani az élőknek a túlélés lehetőségeit, az „életbenmaradás programját”, az anyaföldhöz való ragaszkodás titkait és választ kíván adni arról, hogy miért érdemes a szülőföldön maradni, miért érdemes visszatérni ide Kelebiára, a szeretett faluba: szűkebb hazánkba.

Egy vezető életében az is fontos, hogy erős hite legyen abban, amire feltette az életét. Amikor ezen gondolkodom, mindig egy kedvenc gyermekköltő- Bálint Lea- négysoros verse jut eszembe:

„Jó akarok lenni,

Hogy kenyérre lehessen kenni,

Hogy az emberek a kenyeret,

Ne magába egyenek.”

Igen, a hit mellé fontos a nemes értelemben megélt jóság: a szeretet.

Igen, alapvetően azért vagyunk, hogy az emberek a kenyeret, ne magába egyenek.

Kódolva vagyunk arra a távolbanéző látásmódra, amely képessé tesz bennünket az égi és földi látás egységére. Egy polgármester életében fontos az, hogy ezt a látásmódot erősítse önmagában és környezetében.

Mit is jelent a távolbanéző látásmód? Alázatot a teremtő és a teremtmény irányába, realitásra épülő bölcsességet a mindennapokban, tiszta értékekre épülő ünnepeket és komplex gondolatokra épülő jövőkép kialakítását jelenti. Egy vezető életében fontos, hogy tervei alapvető erkölcsi értékekre és komplex gondolkodásra épüljön. Ezért fontosak azok az alaptételek, amelyek az önkormányzati választások után a polgármesteri programban megfogalmazódtak és Kelebia község képviselő-testülete is elfogadott. Néhányat említenék:

1. Információáramlás erősítése

2. Természeti, gazdasági és humán értékeink feltárása, megőrzése

3.Határon túli kapcsolatrendszerünk bővítése

4. Munkahelyteremtés generálása

5. Komplex programok megvalósítása

6. Önellátásra való törekvés

7. Logisztikai terek kialakítása

8. Civil kezdeményezések felkarolása

Minden faluépítő gondolatom és tettem azért van, hogy az itt lakók valódi közösségben, emberi körülmények között, őseink örökségét tisztelve élhessenek Kelebia földjén, kihasználva annak értékes adottságát és hozzáadva egyéni tehetségük gyümölcseit. Ebben a szellemben biztatok mindenkit, hogy ismerje meg településünk természeti és épített örökségét, tárja fel a környezetében élők szellemi és gondolati múltját, keresse az emberi gyökereket és ápolja azokat. Úgy látom Kelebia község népe képes arra, hogy befogadja a közép és hosszú távú terveket. Úgy érzem a jelenlegi képviselő-testület és faluvezetés megérett a tervek végrehajtására. Kelebia Község megújuló honlapján rendszeres tájékoztatást akarunk adni az elképzeléseinkről, terveinkről és kivitelezésekről.

Kérem, lapozzák építő munkával honlapunkat, ahol információt kaphatnak intézményeink működéséről, faluépítő programjainkról, beruházásainkról, ünnepeinkről és hétköznapjainkról. Folyamatos tájékoztatást kívánok adni a következő nagyprojektekről:

1. Határon átnyúló komplex ökoturisztikai program

2. Komplex vasúti logisztikai bázis-ipari park kiépítése program

3. Komplex mezőgazdasági logisztikai bázis kiépítése program

4. Komplex szabadidő és sportkomplexum kiépítése program

Láthatják, a tervek túlmutatnak a község határain. Azt gondolom, hogy ki kell lépnünk a térségbe, a régióba, sőt át kell lépnünk a határon is ahhoz, hogy megmutathassuk magunkat, növeljük önbizalmunkat és erősítsük tekintélyünket. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha levetjük a közömbösség álcáját, őszintén közeledünk egymáshoz és az álságos cinizmuson túltesszük magunkat.

Erre az építő munkára hívom azokat a kelebiaiakat, kelebiáról elszármazottakat és segíteni akarókat, akik hisznek a kis közösségek életformáló erejében.

Üdvözlettel:

Maczkó József

Kelebia község polgármestere