FŐOLDAL

Lakossági tájékoztató égetés szabályairól

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a 2015. március 5. napján hatályba lépett új  Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásokat tartalmaz a szabadtéri égetésre vonatkozóan. Ha külterületen szeretne valaki növényi hulladékot égetni, azt a tűzoltóság részére 24 órával előbb be kell jelenteni. Az ehhez szükséges nyomtatványt  a Polgármesteri Hivatalban is biztosítani tudjuk.

 --------------------------------

Kelebia belterületén az avar és kerti hulladék égetésének rendjét a 7/2013.(IV.5.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 -----------------

Kelebia belterületén kerti hulladékot égetni október 1. és április 30. között, szélcsendes időben,  reggel 9 órától 17.00 óráig lehet. Csak olyan helyen lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

Az elégetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más háztartási, ill. ipari eredetű hulladékot (pl. gumi, műanyag, stb.).

Polgármesteri Hivatal


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ BROSSÚRA
(PDF) LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL
(PDF)