FŐOLDAL

Felhívás szakdolgozói munkakör betöltésére

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre keres dolgozót 2018. október 1.-jei kezdéssel idősek otthonába és idősek klubjába terápiás vagy szociális munkatárs munkakörbe.

A közalkalmazotti kinevezés határozott időre szól, az 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján, helyettesítésre. Egyenlőre táppénzes dolgozó távolléte idejére.

A munkarend munkanapokon napi 8 óra. A munkakör 2018. október 1. napjától tölthető be.

Feladata: Munkakör célja az ellátottak lelki egészségének megőrzése, helyreállítása, szociális, mentálhigiénéjükkel összegfüggő ügyeik intézésében segítségadás.

Az ellátottak részére a komplex gondozáson belül a célszerű, hasznos időtöltés megszervezése. A lakók egyéni képességeinek szinten tartása, fejlesztése, a betegségek következtében kialakult mozgásfunkciós zavarok enyhítése, rehabilitációja.

- Alapvető feladata a lakók foglalkoztatásának és mentális gondozásának szervezése

- a beköltöző lakót fogadja, segítséget nyújt az otthonában maradt, további adminisztratív ügyintézést igénylő ügyei vitelében,

- segíti a beilleszkedést, fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok létrejöttét, azok ápolását

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának segítése,

- szervezi a hitélet gyakorlását,

- az intézményi ellátást kérelmezők és ellátásban részesülők szociális ellátásával kapcsolatos ügyek intézésében közreműködik

- mentális állapotukkal kapcsolatban intézkedést kezdeményez ha szükséges, illetve döntésre előkészíti azt

- felvilágosító tevékenységet folytat az egészséges életmód kialakítása érdekében

- a szakdolgozók továbbképzési tervét elkészíti

- a szociális országos nyilvántartási rendszer részére történő adatszolgáltatás, az igénybevevői nyilvántartásban mint adatszolgáltató munkatársi feladatok végzése

- az intézményben étkezők étkeztetésében közreműködik

- az intézményi valamennyi étkező részére megrendeli az étkezéseket az élelmezési szabályzat szerint, valamint elvégzi a hónap utolsó munkanapján a főzőhelyekkel az adagszám egyeztetését.

- Szervezi: az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (pl. séta, fekvőbetegek levegőztetése),

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya-és társasjátékok),

- a kulturális tevékenységeket (pl. ünnepségek, névnapok). Figyelemmel kíséri a lakók egyéni évfordulóit (születésnap, névnap) és részt vesz azok ünnepélyessé tételének megszervezésében, lebonyolításában.

- Az idősek otthona lakói számára szervezett programokat az idősek klubja tagjai részére is biztosítja.

Jelentkezni szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával személyesen az intézmény vezetőjénél lehet, 2018. 09. 14. napjáig.

Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.

  

A munkakör betöltéséhez a „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a szociális munkatárs, illetve a terápiás munkatárs munkakörnél felsorolt végzettségek valamelyikének megléte szükséges.  

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent „B” kategóriás jogosítvány megléte, számítógép kezelői alapismeretek (word, excel, szociális, egészségügyi nyilvántartó programok) és idősotthoni munkatapasztalat.