FŐOLDAL

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYE

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

 

TÁJÉKOZTATOM A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT, HOGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL, A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MINÉL HATÉKONYABB VISSZASZORÍTÁSA ÉS A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK FOKOZOTT VÉDELME ÉRDEKÉBEN, AZ ALÁBBI INTÉZKEDÉSEK LÉPNEK ÉLETBE 2020. MÁRCIUS 17. NAPJÁTÓL AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN.

1.) KELEBIAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEMÉLYESEN NEM FOGADNAK  ÜGYFELEKET CSAK ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ FELTÉTLENÜL INDOKOLT, MÁS MÓDON NEM INTÉZHETŐ ( pl. anyakönyvi ügyek, termőföld forgalommal kapcsolatos kifüggesztések megtekintése). SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS CSAK  IDŐPONT FOGLALÁSSAL LEHETSÉGES. IDŐPONTOT  A 77/454-201 TELEFONSZÁMON LEHET KÉRNI, TOVÁBBÁ EZEN A TELEFONSZÁMON LEHET BÁRMILYEN BEJELENTÉST TENNI, KÉRDÉST INTÉZNI.

TOVÁBBI KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:

MACZKÓ JÓZSEF POLGÁRMESTER                                    06/30 9031492

OLTYÁNNÉ KOZLA ERIKA JEGYZŐ                                   06/30 3719298

BÍRÓ ZOLTÁN TANYAGONDNOK                                      06/30 4527729

KOCSIS GYÖRGY TANYAGONDNOK                                 06/30 2479313

POLYÁKOVICS BÉLA FIZIKAI CSOPORTVEZETŐ             06/30 6271822

KORMOS MÁRTA Kelebia Kft. ügyintézés                              06/30 8241674

2.) GÉZENGÚZ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

ÜGYELETI RENDSZERBEN BIZTOSÍTJA AZ ÓVODÁS ÉS BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK FELÜGYELETÉT. CÉL AZ, HOGY MINÉL TÖBB GYERMEK MARADJON OTTHON, MERT EZ SEGÍTI LEGINKÁBB A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁT. AZ ÜGYELETI RENDSZERBEN ÉRINTETT GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSÉT BIZTOSÍTJUK.

3.) SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZ

LÁTOGATÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN.

A NAPPALI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ IDŐSEK KLUBJÁT ZÁRVA TARTJUK. FONTOS, HOGY EGÉSZSÉGÜK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN AZ IDŐS EMBEREK MARADJANAK OTTHON.

ÖNKORMÁNYZATUNK TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJA OTTHONUKBAN AZOKNAK AZ ÉTKEZTETÉSÉT, AKIK KORÁBBAN EBBEN RÉSZESÜLTEK.

4.) TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

NEM SZÁLLÍT SEM GYERMEKEKET, SEM FELNŐTTEKET, CSAK HALASZTHATATLAN, RENDKÍVÜL INDOKOLT ESETBEN. EZEN KÍVÜL A  KÜLTERÜLETI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSAK.

TELEFONSZÁMOK:             

BÍRÓ ZOLTÁN TANYAGONDNOK       30 4527729

KOCSIS GYÖRGY TANYAGONDNOK  30 2479313

5.) VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

HÉTFŐI ÉS SZERDAI NAPOKON 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG A BAJCSY ZS. U. 39. SZ. ALATTI VÉDŐNŐI SZOLGÁLATI RENDELŐBEN SZEMÉLYESEN FOGADJÁK A GONDOZOTTAKAT. EZEN TÚL TELEFONON, ILL. ELEKTRONIKUS ÚTON LEHET KAPCSOLATOT TARTANI.

ELÉRHETŐSÉGEK:

- GYURIS NOÉMI                   TELEFON: 30/179-0977

- SZŰCS MÓNIKA                  TELEFON: 20/179-0976

6.) KÉZILABDA SPORTCSARNOK

FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT MINDEN EDZÉS, MÉRKŐZÉS, BAJNOKSÁG. NEM MŰKÖDIK A BÜFÉ, TOVÁBBÁ A KONDITEREM SEM, EZÉRT A SPORTCSARNOK ZÁRVA TART.

7.) SÁNTHA MÁRTA MŰVELŐDÉS HÁZ, AGRÁRKERESKEDELMI KÖZPONT

MINDKÉT INTÉZMÉNY ZÁRVA VAN 2020. MÁRCIUS 17. NAPJÁTÓL HATÁROZATLAN IDŐRE. SEM ÖNKORMÁNYZATI, SEM INTÉZMÉNYI, SEM MAGÁN RENDEZVÉNYT NEM LEHET TARTANI!

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a 46/2020.(III.16.) Korm. rendeletben a Kormány arra kéri a 70. életévét betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben ezt vállalják, és az önkormányzatot erről tájékoztatják, ellátásukról a polgármester intézkedni fog. Ezt a bejelentést megtehetik a tanyagondnokoknál, vagy a Polgármesteri Hivatalban telefonon.

                                                                                                                                              MACZKÓ JÓZSEF

                                                                                                                                              POLGÁRMESTER