Római Katolikus Egyház

 Az 1928-ban épült templomnak Krisztus Király a titulusa. Id. Éber Sándor festette a szentély freskóját, ahol Fülep Lajos református bajai lelkész, polihisztor formázza krisztust.
Községünk plébánosa: dr. Pribitek László tiszteletbeli főesperes plébános, aki lelkipásztorilag ellátja még a Tompa katolikus híveit is.
2007. januárjában készült el templomunk főbejárata és nagykapuja, jelenleg felújítás alatt van a hittanterem és a plébánia nyílászárói. Tervekben szerepel még a templom külső renoválása is.

Elkészült Plébániánk új honlapja! Ezen a címen
elérhető:

http://www.krisztuskiraly.blogspot.hu
        

 

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ VEZETŐJE

Kelebián a Római Katolikus egyházközség vezetője, plébánosa dr. Pribitek László. A kelebiai egyházközség a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyéhez tartozik és ezen belül a bácsalmási esperes kerülethez. Az egyházközségben a hívek létszáma 2155 fő. A katolikus templom „Krisztus Király” titulusára van szentelve. (folytatáshoz kattintson a jobb alsó nyílra)

A kelebiai Református Gyülekezet

A kelebiai Református Gyülekezet a kiskunhalasi Református Egyházhoz Tartozó un. Fiók egyház.

1924 előtt a szabadkai egyház végezte a hívek lelki gondozását. A reformátusság mindig kisebbségben volt. A kelebiaiak kérésére csatolták a kis közösséget a kiskunhalasi gyülekezethez.

Az alakuló közgyűlést 1925. január 18-án Szabó Zsigmond kiskunhalasi lelkész vezette. 1927-ben a tompai és csikériai reformátusok is ide tartoztak. Ekkor került az egyház tulajdonába az úrvacsorai kehely, az asztalterítő, a keresztelőkészlet, a harmónium és a 135 kg súlyú harang.
Az 1930-as névjegyzék 38 fő református nevét rögzíti. A jelenleg nyilvántartottak száma 30-31 fő. 1 fő Budapesten él, de egyházi adóját minden évben itt fizeti.

Az istentiszteletek látogatottsága változó létszámú. 4-20 főig. Nagyobb ünnepeken 25 fő is részt vesz, közöttük néhány katolikus is.
Az adófizetők száma is változó. Általában 12 fő fizeti az egyházfenntartói járulékot. Számuk évente 16 főre tehető. Mivel nincs meghatározva a járadék összege, ezért 1000-10.000 forintig fizetnek a tagok.
Az Istentiszteleteket minden hónap első vasárnapján délelőtt 10:00 órai kezdettel tartják az Ady Endre u. 7. szám alatti gyülekezeti teremben.
Nagy hidegben, mivel fűtési lehetőség nincs, református családoknál gyűlnek össze. Természetesen a karácsony, húsvét, pünkösdi és egyéb ünnepi alkalmak időpontja ettől eltérhet.

Az istentiszteleteket a kiskunhalasi Református Egyházlelkészei végzik. Hosszú ideig Berze János, jelenleg Csőri-Czinkos Gergő fiatal lelkész látja el a szolgálatot, aki a református gyermekek hitoktatója is egyben.
A reformátusok kapcsolata nagyon jó a katolikussokkal. Egyes alkalmakon 3-4 katolikus is szívesen látogatja az igehirdetést.
A január 20-27-ig tartó Egyetemes Imahét alkalmain néhány katolikus hívő is részt vett.

2008. január 30.

Mike Árpád
gondnok

Kelebiai Baptista Gyülekezet


A gyülekezet rendszeres istentiszteleti rendje

Istentisztelet: vasárnap de. 9.30
vasárnap du. 15.30
Gyermek-bibliakör: vasárnap de. 9.30
Bibliaóra: szerda 18.30

 A Kelebiai Baptista Gyülekezet a kiskunhalasi és a tompai baptistákkal egy körzetet alkot. A gyülekezet taglétszáma 21 fő.

Hitelvi sajátosságaink közül a legkiemelkedőbb talán éppen az, amiről a nevünket kaptuk: a bemerítés. ("baptidzó" görög szó, jelentése: bemerít). A keresztelés a bibliai idők, Jézus korabeli gyakorlata tartalmilag és formailag a felnőtt, hitvalló bemerítés volt. Ezt követve mi is csak azokat részesítjük a keresztség eme formájában, akik már hitükről vallást tudnak tenni, bemerítésüket pedig önként kérik. Fontosnak tartjuk, hogy a keresztelést előzze meg az érintett személy hitre jutása, mivel élő hit nélkül a eresztelés üres és értelmetlen gyakorlat maradna.

A gyülekezet indulása: 1939-ben költözött az első baptista Kelebiára, T. Gudmann Pál, Ócsáról. A gyülekezet kezdetben már az imaház jelenlegi helyén, de csak az épület egy szűkös szobájában tartotta összejöveteleit. Jelenlegi formáját 1994-ben nyerte el az imaház. A gyülekezet növekedését rézszint több ideköltözött baptista, rézszint pedig helyben bemerítkezők biztosították. Az első bemerítésre (ahogyan mi baptisták a keresztséget nevezzük) 1974-ben került sor, az első kelebiai bemerítkezők Eiler Ferenc és felesége voltak.
Lelkipásztorok voltak az elmúlt időkben: Hetényi Lajos, Almási Károly, Lovas András, Szegedi Tivadar, majd ismét Hetényi Lajos, ma pedig Katona Béla.

Istentiszteleteink és bibliaóráink mindenki számára nyitottak. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!

További információk:
Magyarországi Baptista Egyház honlapja:
www.baptist.hu
A baptisták 20 pontból álló hitvallása:
http://www.baptist.hu/index.php?m=9
A baptizmus rövid története:
http://www.baptist.hu/index.php?m=3&PHPSESSID=6c3a601a26275295f5f222f4723cc83c