bga alap logo

Kelebia község Önkormányzata 2021-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez testvértelepülési programok és együttműködések támogatására. 

A pályázat nyert, a programokra összesen 1.857.000 Ft-ot kapott az önkormányzat.A cél olyan közös programok megvalósítása volt, melyek segítenek  a résztvevők magyarságtudatának, összetartozástudatának megerősítésében a sokszínű magyar kultúra bemutatásának segítségével. A cél megvalósítása érdekében jeles ünnepnapokhoz, és eseményekhez kapcsolódóan közös programokat szerveztünk, melyeken anyaországi és külhoni előadók mutatták be kultúránk, és történelmünk egy-egy szeletkéjét.

A projekt segítségével valósulhatott meg:

- (a koronavírus-járvány miatt kisebb létszámmal) a 2021 decemberében a falualapítási ünnepség, melyet minden évben Kishegyes, Bajsa és a vajdasági Kelebia képviselőivel ünneplünk meg.

-2022. március 15-i ünnepség melyre meghívást kapott Kálló Béla szabadkai színművész, aki Tóth Péter Lóránttal közösen Petőfi és Arany barátságát mutatta be egy színházi előadás keretében kelebiai és testvértelepülési vendégeinknek. Az ünnepségre a Kelebiai Farkas László Általános Iskola diákjai is készültek egy előadással.

-2022. május 6-án testvértelepülési kézművesek találkozóját szerveztük, melyre meghívást kapott a Nők Kishegyesi Fóruma, akik hímzési technikákat mutattak be a jelen lévőknek, a bajsai Testvériség Művelődési Egyesület, akik az íjkészítés tudományát mutatta be, a kelebiai Foltocska Foltvarró Klub, akik a foltvarrás rejtelmeibe vezettek be bennünket, valamit a tompai Dugovics Titusz Cserkészcsapat tagjai a bőművesség alapjaival ismertették meg az érdeklődőket.

A testvértelepülési kézműves körök bemutatkozása ezzel nem ért véget, hiszen Bajsán 2022. április második hetében meghívást kapott a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület, kézműves termékei kiállítására, majd május 21-én Kelebián szerveztük meg a testvértelepülési kézművesek tárlatát. A Testvértelepülési találkozó keretein belül megrendezett kiállításra Bajsáról, Kishegyesről és Kelebiáról is érkeztek alkotások összesen 11 kézműves munkáiból.

20220506 164429
279632314 1005182973443347 3609568075910246520 n
279722567 3030415273886892 6612898762531242010 n
280573204 5338285726222118 4281093163023934401 n
282454838 2455461601262038 2334264926200565729 n
61034263 2348821191852006 4958534091055038464 n
DSCN0999

-A Testvértelepülési Találkozóra (2022. május 21.) meghívást kaptak  Bajsa és Kishegyes településeken kívül a romániai Nagyiratos  képviselői is. A találkozón a testvértelepülések képviselői lehetőséget kaptak gasztronómiai, kézműves, és kulturális értékeik bemutatására. Lehetőség volt népi küzdőjátékokkal történő megismerkedésre is.

A gyerekekre is gondoltunk a programok szervezése során. A legkisebbek kipróbálhatták a magyar népi játékokat, melyeket akár otthon is elkészíthetnek maguknak, illetve magyar táncház keretein belül táncokat sajátíthattak el.

-A nemzeti összetartozástudat erősítése a kelebiai gyermekekben településünknek mindig is egy fontos célja volt. A Kelebiai Farkas László Általános Iskola is igyekszik ezt a célt szem előtt tartva programokat szervezni a fiatalok számára, ezért minden évben kirándulást szervez egy-egy osztály számára a külhoni magyarlakta területekre, hogy a gyermekek megismerkedhessenek az itteni magyarok közösségével, kultúrájával, szokásaival. A tapasztalataikat pedig nemzeti összetartozás napja alkalmából átadják egy műsor keretén belül diáktársaiknak, és a testvértelepülései iskolákból érkező vendég diákoknak. A 2022-es évben június 3-án került sor településünkön a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésére.

-A magyar kultúra meghatározó eleme a magyar népdalkincs is, melynek egyik legtehetségesebb előadója Kovács Nóri, aki közös pünkösdi programunkat tette emlékezetessé. A pünkösdi program szentmisével kezdődött a Krisztus Király Templomban, majd az Agrárkereskedelmi Központban folytatódott. Sajnos a tervezetthez képest nagyon kevesen tudtak eljönni nemcsak Kelebiáról, de testvértelepüléseinkről is.

A program megvalósult a Magyar Kormány támogatásával.