Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület 2003. szeptember 3-án alakult 22 fő részvételével elsősorban nyugdíjas vasutasokból. Mára már nem csak a volt vasúti dolgozókból kerülnek ki tagok, és a taglétszám is többszörösére duzzadt.

Az egyesület az elérendő célokat, tevékenységeket alapszabályban rögzítette.

Az első pont máris érdekesnek számít: a település művelődéspolitikai céljainak megvalósítása elsősorban nyugdíjasok, de más korosztályok vonatkozásában is.

A további pontok a helyi kulturális örökség megőrzésére, a lakóhely, természet és környezet megóvására vonatkoznak. Kiemelik az idősek tudásának, mint erőforrásnak felhasználását elérendő célként. A további célok közé sorolják olyan közösségi színterek, klubok, foglakozások létrehozását, amelyek a minőségi mozgást helyezik előtérbe, valamint, amelyek művelődésorientált, kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.

A kezdeti nehézségek után sorra kezdték szervezni a programokat egyre több pályázati lehetőséget tudtak kihasználni. Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel segíti munkájukat. 2004-ban az egyesület rendelkezésére bocsátott egy a Bajcsy utcán található családi házat melyet azóta is székhelyként használnak  a nyugdíjasok, de a karitásszal és polgárőrséggel közösen osztoznak az épületen, és azóta már fel is újították pályázati forrás segítségével.

Tevékenységeik között meg kell említeni a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő klubesteket, melyekre mindig az aktualitásnak megfelelő előadásokkal, zenés-táncos, vagy csak beszélgetős programokkal várják a tagokat. Ugyancsak havi rendszerességgel szerveznek Mórahalomra, a Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe programokat, melynek felelőse az egyesület titkár. Negyedévente egészségügyi előadásokkal várják az érdeklődőket, de ilyen gyakorisággal szerveznek színházlátogatásokat is. Évente több alkalommal kerül sor többnapos kirándulásokra is. Hogy csak néhány példát említsek az elmúlt évekből. A csíksomlyói búcsú idejére szinte minden évben terveznek erélyi utazást, melynek keretein belül a búcsú helyszínén kívül felkeresnek más látnivalókat is: Parajd, Békás-szoros, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, stb. de rendszeresen felkeresik Böjte Csaba atya által vezetett gyermekotthont, ahová könyveket és más adományokat juttatnak el. Ehhez hasonló kirándulás alkalmával járták be Pécset Belgrádot, Budapestet.

Két nagyobb, elsősorban a nyugdíjas egyesületet érintő rendezvényük van, amelyek már kinőtték a Bajcsy utcai családi ház falait. Az egyik a farsangi mulatság a másik a szüreti bál. Ezekről a rendezvényekről, még a későbbiekben a Sántha Márta Művelődési Ház programterve kapcsán írni fogok.

A nyugdíjas egyesület egyike azoknak a civil szervezeteknek, akik a legnagyobb odaadással ápolják a kapcsolatot Kelebia határon túli testvértelepüléseivel.

Az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően több klub és csoport is működik a KNYE-n belül.

Foltocska Foltvarró Klub

 A nyugdíjasok kézműves klub megalakulásának előzménye egy pesti főiskolások munkáját bemutató kiállítás volt, amelyet a kelebiai községházán nyitottak meg a 90-es évek végén.

Horváth Zoltánné (Böbe), aki a jelenlegi nyugdíjas egyesületi elnök felesége, látva a munkákat úgy döntött, hogy belevág és elsajátítja ezt a fajta kézműves technikát.

Az ötlet megtetszett több kelebiai asszonynak is, így állt össze a kis csapat, akik ekkor még csak szárnyaikat próbálgatták. Az igazi áttörés Horváth Zoltánné nyugdíjba vonulását követően született meg, amikor is 2008-ban a nyugdíjas egyesületen belül létrehozták a Foltocska Foltvarró Klubot. Ettől kezdve heti rendszerességgel jártak össze az asszonyok foglalkozásokra. Kezdetekben könyvekből tájékozódtak, majd az internet adta lehetőséget kihasználva már tudtak mintákat, a termékek elkészítését bemutató videókat letölteni, melyek alapján Böbe megvarrta a mintadarabokat. Ezt aztán a heti foglalkozások alkalmával, a többiekkel el is készítették és készítik.

Az egyre gyarapodó munkák közzétételéhez, és a tagokkal való kommunikáció megkönnyítéséhez készíttetett Böbe egy honlapot, egy blogot, melyen keresztül otthonról is követni tudják a foltocskás hölgyek a következő foglalkozás témáját.

Az eltelt évek alatt számtalan kiállításuk volt a településen, a Kárpát Fesztiválon, a Falualapítás ünnepén és egyéb rendezvényeken, de a közönség láthatta már munkáikat Zákányszéken, Tompán, Öttömösön, Ásotthalmon, Bajsán és Topolyán is. Kecskeméten és Baján éves rendszerességgel vannak kiállításaik, ahol nagyobb múlttal rendelkező

foltvarró közösségekkel oszthatják meg tapasztalataikat, illetve egyben tanulhatnak is tőlük.

A tanulás-tanítás jegyében több ízben vettek már részt kézimunka táborokban Kelebia testvértelepülésén, Kishegyesen, ahol a Nők Kishegyesi Fórumával és a bácsfeketehegyi Hestia női szervezettel kötöttek szoros barátságot. Ennek apropóján az említett szervezetek rendszeresen vesznek részt Kelebia nagyobb rendezvényein, akár kiállítóként, akár kézműves programok lebonyolítójaként.

Az utóbbi évek tendenciája, hogy a foltocskások felkarolnak olyan kelebiai alkotókat, akiknek eddig nem volt lehetőségük megmutatni tehetségüket, és a patchwork kiállítások alkalmával helyet adtak ezen kézimunkáknak is.

Ennek érdekessége az, hogy ezzel a mozzanattal már ki is léptünk a nyugdíjas egyesület keretein kívülre, hiszen ezen alkotók többsége nem a nyugdíjas korosztályból kerülnek ki. Felkarolnak főiskolásokat, fiatal nőket, hidat építve ezzel a különböző korosztályok között.

 
KNYE tánccsoportja

 2008. óta működi a nyugdíjas egyesületen belül egy tánccsoport, amely elsősorban a nyugdíjas asszonyok részvételével jött létre. Kezdetben Zsembery Antalné nyugdíjas pedagógus tanította be a táncokat az asszonyoknak, majd Horváth Zoltánné vette át a stafétát, és azóta is ebben a felállásban működik a csoport. Elsősorban a magyar néptánccal kapcsolatos előadások szerepelnek a repertoárban, de nagyon sok ötletes, humoros produkció született az évek során, melyeket a község, és más egyesületek, szervezetek programjain kívül testvértelepülések, testvérszervezetek eseményein egyaránt előadtak.


KNYE Színjátszó Csoportja

Érdekes színfoltja Kelebia életének a nyugdíjas egyesületen belül működő színjátszó csoport, mely 2007-ben indult Dr. Bartha Istvánné vezetésével. Általában rövid, humoros jelenetekkel készülnek, de volt már két nagyobb, jelentősebb előadásuk is.

Mindkettő írója Miskolczi Miklós, akiről a helyi értéktár kapcsán már írtam.

Az egyik az Unio macskája című darab volt, melyet több ízben mutattak be vidéken, és a testvértelepüléseken is. A másik egy dokumentumjáték volt, mely kifejezetten egy adott eseményre, Kelebia megalakulásának 90 éves évfordulójára íródott, a Születés a homokon címmel. Ez a mű Kelebia születésének legjelentősebb mozzanatait mutatta be. A nagyszabású előadás érdekessége, hogy teljesen képzetlen, amatőr, hétköznapi embereket szerepeltettek benne nagy sikerrel. Az előadás sikerességének titka véleményem szerint abban rejlett, hogy a rendező úgy válogatta össze a szereplőket, hogy az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát. Mivel a település története nem ölel fel két emberöltőnyi időt sem, azoknak is, akik esetlegesen nem ismerik a falu születésének körülményeit, ismerős nevek csendültek föl, ismerős helyzeteket élhettek meg, és mindenki egy kicsit magáénak érezhette a sztorit.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A KNYE hasonlóan Kelebia civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző tevékenységük, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenységének  Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

sparga1   sparga2