Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület Kelebia egyik legfiatalabb aktív civil szervezete. A kezdeményezők közül első helyre sorolnám Őri Violát, aki gyerekeknek szeretett volna tartalmas elfoglaltságot szervezni a nyári szünidő idejére. A kelebiai hátrányos helyzetű gyerekeknek a nyári szünidő alatt nem volt lehetőségük nyaralni, illetve táborokba menni. Az általános iskolás gyermekeket célzó programokban való részvételre is inkább az iskolai tanév ideje alatt van lehetőség, és az így keletkező űrt szerette volna kitölteni, ehhez pedig segítséget kért elsősorban az őskeresztény gyülekezet (Magyar Apostoli Gyülekezet) tagjaitól. A kezdeményezéshez aztán egyre többen csatlakoztak, köztük a Baptista Gyülekezet és a Római Katolikus Egyház képviselői is.

Megindult a tervezés, szervezés, munka, mely egy egyhetes nyári tábort eredményezett, ahol hátrányos helyzetű gyermekeknek tartottak foglakozásokat. A tábor sikerét látva egyre többen álltak a jó ügy mellé.

Az évek teltek, a táborokra egyre többen jelentkeztek. A szervezőkben felvetődött a kérdés, hogy nem volna-e érdemes ezt a feladatot formális keretek között folytatni, hiszen egyesületként a források előteremtéséhez több lehetőséget lehetne kihasználni. Ennek következtében 2017-ben életre hívták az egyesületet, melynek legfontosabb céljait, tevékenységeit alapszabályban rögzítették.

Céljaik közé sorolják a közösségépítést és az összetartozás erősítését. Talán a legfontosabb cél az ifjúság, gyermekek kreativitásának, hitbeli erkölcsi nevelésének fejlesztése, a gyermekek közösségi életben való részvételének ösztönzése, egészséges nemzeti kötődések fejlesztése, mindez ökumenikus keretek között. Az elérendő célokat hagyományteremtő programok létrehozásával, közösségi programok szervezésével kívánják elérni. Programjaikon a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, képességfejlesztését, emberi kapcsolataik, összetartozás-tudatuk erősítését, egészséges életmódra való nevelést célzó tevékenységeket valósítanak meg. Ugyanakkor fontos

szempontok, a sporttevékenységeken való részvétel, természet-, környezet-, állatvédelem beépítése a programokba.

Az egyesület havi rendszerességgel tart foglakozásokat, melyek ugyanazon séma szerint működnek. Ezeket az eseményeket egy adott témára koncentrálva szervezik meg mindig egy kicsit előre gondolkodva az aktuális ünnep, vagy téma szellemében. A foglakozásoknak van egy lelki része, egy kézműves foglakozás része, majd a végén egy játék. Rendszeresen tanulnak a gyerekek ezeken az alkalmakon dalokat, melyeket a táborban megtanítanak a többieknek.

Kelebián két nagy rendezvény kötődik szorosan a KÖSSZ-höz, az egyik a már említett kézműves tábor, a másik a Kelebiai Jótékonysági Adventi Forgatag, mely bevételének egy része a gyerekek nyári táboroztatására fordítódik.

A KÖSSZ ezen kívül fontosnak tartja a gyermekek lelki egészségének fejlődését. Folyamatosan keresik azokat a kapcsolatokat, partnerségeket, amelyek segítenek ezt a célt szolgálni. Ilyen megfontolásból keresték meg a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunhalasi Tagintézményét. A kelebiai gyermekek ennek köszönhetően sérült gyermekekkel találkozhatnak, közös programokban vehetnek részt, ezáltal egymás jobb megértésére, elfogadására próbálják nevelni a fiatalokat.

Jó kapcsolatot tartanak fenn a tompai Dugovics Titusz Cserkészcsapattal, akik gyakran várják őket közös foglakozásokra, melyek célja a természet, mozgás szeretetének erősítése, de sok gyakorlati tudást, praktikát is elsajátíthatnak a gyerekek ezeken a foglakozásokon.

A köszisek (így hívják önmagukat) gyakran vesznek részt sporteseményeken, pl. Fuss az életekért, vagy Kelebiai Sportnap rendezvényein, de segítenek több kelebiai rendezvényen programok biztosításával, lebonyolításával.

Minden év szeptemberében összegyűlik az egyesület apraja-nagyja, hogy egy hálaadó nap keretein belül hálát, köszönetet mondjanak mindazért a segítségért és szeretetért, amit munkájuk során kaptak. Ez a program istentisztelettel kezdődik, ahol mindhárom egyház képviselője felszólal, majd felidézik a tábor legizgalmasabb pillanatait, készülnek egy kis előadással, beszélgetnek, énekelnek.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A KÖSSZ hasonlóan Kelebia civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző, valamint karitatív tevékenységük, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenységének Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

sparga1   sparga2