A Tavaszi Hérics Tánccsoport

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Tavaszi Hérics Tánccsoport értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Tavaszi Hérics Tánccsoport is egy viszonylag fiatal kezdeményezés. A táncosok vezetője Gregus Zsolt 2012-ben került Kelebiára, és rögtön keresni kezdte a lehetőséget, hogy kedvenc hobbijának, a magyar néptáncnak élhessen. Hamar felvette a kapcsolatot a kelebiai művelődési házzal, hogy kipuhatolja, milyen kezdeményezések vannak ilyen téren, de sajnálattal tapasztalta, hogy a településen nincs hagyománya a néptáncnak, így megszületett a gondolat, hogy Kelebián is alapítani kellene egy tánccsoportot. Az első érdeklődők a tompai néptánccsoportból kerültek ki, őket már régebbről ismerte Zsolt, de nem sok időbe telt, és jelentkezni kezdtek a helyi érdeklődők is, és így amatőrökből megalakult a kis csapat, akik nevüket Kelebia egyik védett növényéről kapták. Mivel nem volt korhatár meghatározva egyaránt jelentkeztek a csoportba az általános iskolástól kezdve a nyugdíjasig minden korosztály képviselői, később pedig a vajdasági Kelebiáról is csatlakozott hozzájuk egy pár, így alakult kis csapat jelenlegi összetétele.

A csoport megalakulásának elsődleges célja a néptánccal való ismerkedés volt.  A táncosok vezetőjének nem voltak nagyratörő ambíciói, csak szerette volna megismertetni a tagokkal a különböző tájegységek zenéit, táncait, felkészíteni őket arra, hogy egy esetleges táncház alkalmával készség szinten tudják táncolni ezeket a táncrendeket. Az sem elhanyagolható Zsolt szerint, hogy: „Szórakoztat, és büszkeséggel tölti el az embert, még akkor is, ha nem profi módon műveli ezt a tevékenységet”

A Tavaszi Hérics fennállása óta (Kelebiai Daloskör mellett) a Kelebiai rendezvények  egyik leggyakrabban felkért előadója, de rendszeresen járnak fellépni Madarasra, Tompára, Kisszállásra, Csikériára, Kiskunhalasra, a határon túl pedig a testvértelepülések közül Bajsára, és alsó Kelebiára, ahol nagyon jó kapcsolat alakult ki Paskó Csaba plébánossal, akit azóta már a magyarországi Kelebia díszpolgárává választottak.

A tánccsoport tevékenységéről csak kevés forrás található a község havonta megjelenő hírmondójában, a fellépéseken kívül kerülik a nyilvánosságot, inkább csak a háttérben tevékenykednek.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem vesznek részt szervesen Kelebia rendezvényeinek szervezésében. Rendszeresen tartanak saját költségükön táncházakat a településen, amelyre a mindenkit szeretettel várnak. Segítik a művelődési ház munkáját a rendezvényeken fellépőként, szervezőként, de volt már rá példa, hogy március 15-i községi megemlékezés programját teljes egészében ők szolgáltatták. Kiterjedt kapcsolataik révén gyakran rajtuk keresztül kerülnek meghívásra népzenei együttesek, akik rendezvény alatti patronálását is ők végzik.

2015-ben a helyi önkormányzat Kelebia Község Kulturális Életéért kitüntető díjban részesítette a csoportot.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Tavaszi Hérics Tánccsoport hasonlóan Kelebia más civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Tavaszi Hérics Tánccsoport értékteremtő, értékőrző tevékenységének Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

sparga1   sparga2