Trianoni emlékmű

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Trianoni emlékmű

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Kelebia központjában 2015.június 7-e óta szoborcsoport emlékeztet a 95 évvel ezelőtti nemzetragédiára és az együvé tartozásra. Erdély Felvidék, Délvidék, a Kárpátok, az Őrvidék és Kelebia földjét is őrzi a trianoni emlékmű. A közadakozásból készült hármas szoborcsoport, amit egy székelykapu, egy kettős kereszt és egy turul madár alkot, Vámos János szívből jövő gondolata volt. Teremtő erő volt az elképzelésben, Ő találta az alkotót Gysergyóban. Kezdeményezője volt a gyűjtésnek, melynek irányítását átvette az önkormányzat és sokan támogatták. Az emlékmű elhelyezését is önzetlen segítők közös munkája szolgálta.

A székely kapuk, Erdély népi fafaragásának gyöngyszemei. Eredetileg a székely ház mértékadó dísze és koronája. Szinte élővé válik azáltal, hogy bekerül a hétköznapi, küzdelmes élet vérkeringésébe, az alkotó ember szinte lelkét leheli bele, amikor kifaragja és Isten nevét vési rá szelíd, áhítatos betűvel. A turul madár a magyarok ősi hitvilágának emléke, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Turulszobraink a magyarság megmaradását a történelmi Magyarország egész területén.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Krisztus Király Templommal szemben jelképesen elhelyezkedő emlékmű ékes példája a külhoni magyarság mellett érzett szolidaritásnak, és annak az összefogásnak, amely nemcsak a szoborcsoport létrehozásában közreműködők sajátja volt, hanem a trianoni határok meghúzását követően a Kelebiát felépítő embereket is jellemezte.

Nemcsak esztétikailag gazdagítja településünk életét, de emlékeztet bennünket történelmünkre, kötelességeinkre, felhívja figyelmünket hagyományaink megőrzésének fontosságára.

Mindezek figyelembe vételével kérem a helyi értéktár bizottságot a Trianoni emlékművet a kelebai helyi értéktárba felvenni szíveskedjenek.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Kelebiai Hírmondó, XII. évf. 3.sz.
  Kelebiai Hírmondó, XII. évf. 7. sz.
   

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

 trianon1 trianon2  trianon3