Jung Chang: Vadhattyúk

A kötet a 20. századi Kínát mutatja be. Nemzetközi sikerét nemcsak annak köszönheti, hogy a szemtanú hitelességével tárja elénk azokat az összefüggéseket, amelyek titokzatosak, sokszor érthetetlenek a Kelet misztikumát megérteni próbálók számára, de annak a szokatlan ténynek is, hogy szerzője nő. Könyve életrajz, történelmi családregény: három nemzedék kínai asszonyainak története. A cselekménysor középpontjában a szerző édesanyja áll, akinek élete születésétől összekapcsolódott mindazokkal a változásokkal, amelyek mentén megrajzolható a mai Kína társadalma. Az anya lázadásában túllép a nagyanya tradíció szabta sorsán, aki egy kínai hadúr ágyasaként, majd házasságot kötve szegénységben, de boldogan alakítja saját életét, bár bizonyos fokig már ő is az évezredes hagyományok szentségtörőjének bizonyul. A szerző szüleinek élete börtönbüntetések és rehabilitálások szakadatlan sorozata. Kína társadalma pokoljárásának stációit az írónő is megtapasztalta. Kína három lányának krónikáját számos idegen nyelvre lefordították, s joggal, mert tárgyilagos stílusával, már-már szenvtelen hangvételével szépprózai dokumentuma a huszadik századi kínai történelemnek. A családfával, kronológiával és fényképekkel hitelesített könyvet a már meglevő állomány figyelembe vételével ajánljuk.