Bemutatkozás

A Levente SE megalakulásának okai


 2010-es esztendő a kelebiai sport számára kétségtelenül valaminek a végét jelenti. A Bács-Kiskun megyei II-es besorolásból 27 megszakítás nélküli bajnoki szezon után, BKMLSZ-es rásegítéssel kiejtett KKNSK a legalsó régióban folytatta szereplését az ősz folyamán. Lényeges változás nem következett be a játékosállományban, Bereczki Gábor és Miklós-Balogh Gábor távozott, a többiekhez csatlakozott Klinkó Boldizsár és a hosszú sérülésből felépült Fodor Laci. A mindössze kilenc csapattal rajtoló Bács-Kiskun Megyei III. Déli Csoportjában elért 5. helyezés éppen elegendő ahhoz, hogy a versenykiírás szerinti jövő tavaszi rájátszásban érdekeltek legyünk. A bajnoki cím megszerzése jelentheti a visszatérést a II. osztályba, aminek a valószínűsége éppenséggel nem kizárt, de bravúrra lenne szükség mostani helyzetünkben ennek a célnak az eléréséhez. Sajnos, játékosaink vidéken tanulnak vagy dolgoznak. Legtöbbjük csak hétvégén tartózkodik Kelebián, ezért edzésmunkáról egyáltalán nem beszélhetünk. Egyre közelebbi probléma, a generációváltás kényszere. Kérdés, hogy a következő (2011/2012-es) szezont a jelenleg játékengedéllyel rendelkezők közül hányan kezdik el? No és persze az, hogy melyik osztályban? Ennek felmérése és ismerete szükséges ahhoz, hogy a jövőről bármilyen elképzelés a realitás talaján megálljon.

A világhálón kalandozók a Legenda Kupa címszónál láthatják fenti megállapítást, mely az 5. éve Csongrád megyéből elindúlt „zendülés” eredményeképpen - az MLSZ-el dacolva - eme külön bajnokságot beindítók történetét mutatja be, az érdeklődők számára. A szervezés és a résztvevő csapatok minősége terén bizonyára lehetne ennél kívánatosabb színvonal, azonban 2010 nyarán egy negyed évszázada működő rendszer váratlan borulása okán ez volt ifjúsági korosztályú focistáink számára az egyetlen megoldás a továbblépésre. Egyébként is; ha az ősszel látott megyei III-as alakulatok játékerejét hasonlítanánk össze a Legenda Kupa csapataival, hát túl sok különbség nem lenne. A részvételi költségek viszont… Az Ercsi Béla vezette Legendások és a megyei III-as gárdák közötti összhang enyhénszólva sem volt felhőtlen. A Dulics Jóska által fémjelzett egykori nagycsapat erősen korlátozta a Legendások játékosokkal történő segítését, noha erre a szabályok - három fő erejéig - lehetőséget adnának. A téli szünet alkalmas lehetne egy átgondoltabb és egymást segítőbb szisztéma megfontolására. Ennek a gárdának nincsenek életkori gondjai, mondhatni, hogy az idő nekik dolgozik. Náluk a hozzáálláson kellene hathatósan javítani ahhoz, hogy erre a generációra lehessen jövőt tervezni. Ellenkező esetben csak egy remény, vagy ködbevesző legenda maradnak ők is pár év múlva.

A hamadik út a Levente SE. Az újonnan megalakult gyerek sportkör lehet a harmadik pillére idővel, a kelebiai sportnak. A KKNSK megújítása, az elnökváltás vontatottságát látva is kifejezetten kérdőjeles. Nyugdíjaskorú sportbarátokkal, természetesen magamat is beleértve, - sajnos - nem oldhatók meg a helyi feladatok. A felnövekvő ifjabb korosztályokat nem sikerült bevonni az „Népi” sport egyesületi életébe. Talán a gyerekek révén a szülőkkel, nagyszülőkkel, egy másik lakossági réteg válhat aktívvá, amelyik életszerű érintettség okán bekapcsolódhat a Levente SE szervezésébe. Az első elnökségi ülés legalábbis reménytkeltően mutatott ebbe az irányba. A fiatalok lelkesek, de igencsak nehezen kezelhető állapotban vannak. Hiányoznak a korlátok. Nem ismerik az önkontroll fogalmát. Nem tudják mit tehetnek meg és meddig mehetnek el? Az azonnali igény érvényesítése néhány kivételtől eltekintve - többüknél akár agresszív módon is - általános. A hosszabbtávú célt erodálja egy csibészes balhé. A szülő és az iskola a jelek szerint nem tudják kezelni ezt a végletesen eltúlzott liberalizmust, amit a korlátozás nélküli engedékenység jellemez. A gyerekeknek a mindent szabad légkörben tartása visszahat a tanulmányi eredményeikre is. A heti két foglalkozáson jelentős energiát kell fordítani - többek között - a „hiszti szindróma” kezelésére. Sajnos a szülők egy része a rossz érdemjegy „jutalmául” a tréningstoppot alkalmazva tiltja el gyerekét a foglalkozásoktól. Pedig a tudás elsődlegességét csoportos és egyéni beszélgetéseken is hangsúlyozzuk a fiataloknak, hiszen a tanulás nemcsak lexikális gyarapodást, de önfegyelmet is feltételez szellemi értelemben. A sport pedig ezt egészíti ki a testi fejlődés, alkalmazkodókészség, akaraterő, teherbírás növekedése és más hasznos tulajdonságok erősítésével. A Levente Sport Egyesület idővel, a helyi sportélet harmadik pillére lehet, ha a szülők által alkotott vezetés képessé válik a többi szülő aktiválására is. Fontos, hogy ne úgy engedjék el a gyerkőcöket otthonról a focipályára vagy a tornaterembe, hogy két órára meg van oldva a felügyelet, hanem kapcsolódjanak be az egyesületi munkába, hiszen ez nekik érintettség okán is elsődleges. 20 évvel ezelőtt még a KKNSK-ban azért harcoltunk, hogy a kelebiai iskolában legyen szakképzett testnevelő tanár. 15 éve azért, hogy legyen az első csapatnak minősített edzője. Jelenleg az a soronkövetkező feladat, hogy a különböző korosztályú gyerekeknek itt a Levente SE-ben legyen minimum kettő olyan trénerük, akik közül legalább az egyik szakképzett.

Kovács Marcell.

ISMÉT LEVENTE SE KELEBIÁN

Október 25-én este megalakult a második kelebiai sportegyesület, a Kelebiai Levente SE. Az alakuló ülésen 17 felnőtt és 16 gyerekfocista vett részt, akik egyúttal az új sportegyesület alapító tagjai is lettek. A 17,30 órai kezdés kissé későinek bizonyult, ezért több, - egyébként regisztrált - gyerek nem tudott eljönni a hívatalos jogi aktusra. Az alakuló ülés levezető elnöke Kovács Marcell volt, aki az egyhangú szavazás után bejelentette a Levente SE megalakulását.

Az Alapszabály elfogadása után került sor a tisztségviselők megválasztására. A háromtagú elnökség Balogh-Szabó Béla (elnök), Keresztes Katalin (tag) és Ughy Kálmánné (tag) felállásban képviselik az egyesületet 5 éves ciklusra. Felügyelő Bizottság tagjai lettek: Dusnoki Józsefné, Tóth László György és Varga János. Végül a tagdíjak mértéke került meghatározásra: gyerekek 100,- Ft, felnőttek 200,- Ft/hó tagdíjat kötelesek fizetni. Három hónapos tagdíj fizetési elmaradás a tagsági státusz elvesztésével jár.

Az alapító gyűlés jegyzőkönyvét Zsembery Ildikó vezette, a Levente SE székhelye a Polgármesteri Hívatal lett. Az egyesület színei a KKNSK-val azonos zöld-fehér-fekete lettek. A szülők vállaltak szerepet a gyereksport érdekében alakított sportkőr vezetésében. Az alapítás elsődleges célja az új kormány várhatóan sportot támogató szándékainak a kelebiai gyerekek érdekében történő fogadása. Az eddigi gyakorlat szerint az első csapat finanszírozása elvitte a fiatalok esélyét arra, hogy saját célok kitűzésével és azok megvalósításával szervezetten élhessenek. A gyerek sportkőr nem csorbítja a KKNSK lehetőségeit, de egy tőlük független, remélhetőleg önálló erőforrás keletkezett az iskoláskorú gyerekek számára. Mindkét sportkőr szerezhet támogatókat, pályázhat, szervezhet rendezvényeket, szert tehetnek saját bevételekre, melyeket egymástól függetlenül, vagy éppen közösen felhasználhatnak saját céljaik megvalósítására. A lehetőség duplázódott, a fiatalok fejlődése előtt pedig egy új tér nyílt.
Az alapító tagok: Csamangó László, Bátor Csilla, Tumbász Józsefné, Gálfi József, Balog Ernő, Balogh-Szabó Béláné, Balogh-Szabó Béla, Tóth László György, Ughy Kálmánné, Ughy Kálmán, Horváthné Tóth Márta, Dusnoki Jánosné, Keresztes Katalin, Gilicze Lajos, Varga János, Szabó Károly, Kovács Marcell felnőttek.

Szabó Valentin, Csamangó Dóra, Kárász Balázs, Tóth Péter, Gálfi Dani, Tóth Annamária, Balogh-Szabó Bence, Balog Dávid, Tóth Fatima Alexandra, Ughy Renáta, Varga Ádám, Penovácz Klaudia, Horváth Ottília, Dusnoki János, Batiz Barbara, ifj. Gilicze Lajos gyerekek.
Eddigi csatlakozók: Maczkó József, Horváth Jenő, Árvai Amanda Dalma, Penovácz Szabolcs, Tóthvásárhelyi Viktor, Szegedi Bence, Fülöp Henrik, Kollár Karolina, Füzesi Erik, Füzesi Ricsi, Szmolenszki Ákos, Tumbász Zsolt, Plichta Dominik, Vankó Márk, Simola Róbert, Musák Roland, Kátai István, Gyulavári Tamás, Miklós Balogh Máté.

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele még ebben az évben megtörténhet, a szükséges iratok megküldése a Kecskeméti Megyei Bíróság számára folyamatban vannak. A 2013-as évtől az SZJA 1%-át is fogadni képes civil szervezet alakult.
A Kelebiai Levente SE elnevezést az első kelebiai sportegyesület kapta az 1925. február 5-i akkori alakuláskor. Legnagyobb sikereit a helyi futball az 1945-ig terjedő Levente korszakban érte el. 65 év után ismét életre kelt az eredeti elnevezés. Legyen úgy, mint régen volt...

Kelebiai Levente SE