Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének teljes, hatályos rendeletei

4/2019(V.31.) A Kelebia Község Önkormányzata 2018. éi költségvetésének végrehajtásáról
3/2019(II.28.) A Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális , valamint a gyermekek napközeni ellátásának térítési díjáról
2/2019(II.15) az Önkormányzat 2019. évi költésgvetéséről
16/2018(X.26.) A Kelebiai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékéről
14/2018(X.26.) számú gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet
10/2018(VIII.31.) számú rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról -  (melléklet)
9/2018(VIII.30.) számú rendelete az Önkormányzet közművelődési feladatairól
5/2018(III.9.)  A helyi építési szabályokról
1/2018(I.19.) Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata
22/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete Kelebia Község településképének védelméről
21/2017.(IX.17.) Reklámokra, reklámhordozókra, valamint cégérekre vonatkozó előírásokról, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról
15/2017. (X.01) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
9/2017.(IV.28.) rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
18/2015. (XI.25.) Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról
16/2015. (XI.13.) rendelete magánszemélyek kommunális adójáról
14/2015. (X.21.) rendelete változtatási tilalom elrendeléséről
12/2015.(IX.11.) rendelete Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról
11/2015.(VII.31.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata
10/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
8/2015.(IV.16.) rendelete a talajterhelési díjról
12/2014.(XI.12.) A szociális ellátások helyi szabályairól
1/2015.(I.09.) rendelete az önkormányzat vagyonáról
5/2014.(IV.15.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
19/2013.(XI. 011.) számú rendelete a filmforgatási célú közterület használatáról
18/2013. (XI.01.) rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
17/2013.(XI. 01.) számú rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről
13/2013.(IX. 05.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
7/2013(IV.25.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
11/2012.(X. 25.) számú rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről
19/2011.(XII. 16.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 29/2005.(XII.16.) rendelet módosítása
19/2010.(XII. 01.) számú rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
14/2010.(VII. 09.) A növények telepítési távolságáról
3/2010.(I.29.) rendelete a közterületek használatáról
2/2009.(I.23.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről
22/2007.(XII. 21.) A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
14/2007.(IX. 21.) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
15/2006. (VI.16.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
22/2005.(X. 27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról
12/2005.(VI. 23.) Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről