A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának teljes, hatályos szövege

Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:

  • ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonának működtetéséről,
  •  tanyagondnoki szolgálat működtetéséről,
  •  külterületi óvodás és iskoláskorú gyermekek szállításáról,
  •  nemzetközi kapcsolatok és együttműködés további bővítéséről
  •  a Teleház működtetéséről,
  •  Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ működéséről.