A Kelebia Víziközmű-társulat tájékoztatója…

Tisztelt társulati tagok, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Kelebiai Víziközmű-társulat elszámolása befejeződött. A 2017. október 26-án megtartott küldöttgyűlés elfogadta a mérlegbeszámolót és határozott a társulat megszüntetéséről.

A 160/1995.(XII.26) Kormányrendelet alapján a 2017. október 24-i állapotnak megfelelően a társulat vagyonát (a közcélú víziközmű létesítménnyel kapcsolatos vagyoni jogot és kötelezettséget, az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást ) átadtuk Kelebia Község Önkormányzatának az alábbiak szerint:

2 275 247 Ft       bankszámlán lévő pénzeszközzel
   135 034 Ft       érdekeltségi egységhez kapcsolódó követeléssel
   389 854 Ft       érdekeltségi egységhez kapcsolódó kötelezettséggel

  1. november 01-től Kelebia Község Önkormányzata végzi a víziközművel kapcsolatos ügyintézést.

                                                                                         Varga Sándor

                                                                             Elszámoló bizottság cégjegyzésre
                                                                                        jogosult tagja