Kormányhivatal 9.

Mi is az a fűtőérték és miért lényeges?

A fogyasztásmérő berendezés a vételezett gáz mennyiségét köbméterben méri, azonban a számlán az elszámolás a fűtőérték – az elhasznált energiamennyiség - alapján történik. A számla összegét a szolgáltatott földgáz köbméterben mért térfogatának, az átlagos fűtőértéknek, valamint az 1 MJ-ra vonatkozó gázdíjnak az összeszorzásával kell megállapítani.

A fűtőérték fizikai fogalma szerint, a földgáz tökéletes elégetésekor felszabaduló energia mennyiséget jelenti, melynek mértékegysége: "MJ/m³". Ez az érték Magyarország területén átlagosan 34-34,1 MJ/m³ között változik, vagyis egy köbméter vezetékes gáz elégetésekor hozzávetőlegesen 34 MJ energia keletkezik. A fűtőértékre vonatkozó szabvány a 34 MJ/m³ értéktől ±5%-os eltérést enged meg, vagyis a fűtőérték a 32,3 - 35,7 MJ/m³ közötti sávon belül mozoghat, változhat. A felfelé és lefelé megengedett 5 %-os eltérés, (mely éppen 10 %) okozhatja az arra vonatkozó következtetéseket, miszerint a fűtőérték csökkentésével kikerülhető a rezsicsökkentés során meghatározott árak érvényesítése. A földgáz árak MJ-ban meghatározottak, így az adott fűtőértékű energiamennyiséghez rendeletben rögzített mértékű árkategória tartozik. Ebből következően a fogyasztó az előre meghatározott áron kapja a földgázt.

Fontos azonban tudni, hogy a közüzemi szolgáltató a fogyasztóval a forgalmazott földgáz minőségére is szerződik. Ebből következően a nem megfelelő minőségű gáz szolgáltatása a társaság részéről szerződésszegés, mely meghatározott szankciók érvényesítését is, – adott esetben kötbér megfizetését – vonhatja maga után. A lakossági fogyasztókat ellátó szolgáltatók honlapjukon kötelesek nyilvánosságra hozni az általuk szolgáltatott gáz fűtőértékének adatait.

A különböző eredetű - termelésből, gáztárolóból vagy importból - származó földgáz összetétele eltérő, ebből következően a fűtőértéke sem lehet egyforma. Magyarországon döntő többségben, mintegy 75 %-ban import, kisebb mértékben hazai előállítású gáz kerül a fogyasztókhoz. A földgázelosztókhoz a Földgázszállító Zrt. juttatja el a gázt, és ez a társaság felelős a minőségért, valamint a fentiekben részletezett fűtőérték követelmény érvényesüléséért is. A cég hálózatának több mint száz pontján négypercenként vesznek mintát a földgázból, és mért a minőséget dokumentálják. A műszereket – kromatográfokat - mindennap hitelesítik, továbbá a mérésekből naponta átlagot, majd a napi átlagból havi átlagot számítanak. Az elszámolás során a közüzemi szolgáltató ezzel az átlagos fűtőértékkel számol el fogyasztókkal.

A gázösszetételt a kromatográf minden esetben a földgáz elégetésével állapítja meg. A továbbítási folyamat során az összetétel kizárólag a gáz szagosításának elvégzésével módosul, tekintettel arra, hogy a földgáz fő összetevő eleme a metán, mely szagtalan, így ezen technikai művelet kihagyása esetén nem lehetne fizikailag érezni a gázszivárgást, ami komoly balesetforrás lenne. A fogyasztókhoz, illetve az ipari létesítményekbe a földgázt az úgynevezett elosztói engedélyesek juttatják el, az általuk üzemeltetett vezetékhálózaton keresztül. Ezek az engedélyesek a gázt változatlan összetétellel továbbítják, pusztán – műszaki okok miatt – annak nyomáscsökkentését végzik.

Abban az esetben, ha a fűtőértékkel összefüggésben kifogásunk van a szolgáltatónkkal szemben, kérhetjük az elosztói engedélyest, hogy speciális műszer segítségével – úgynevezett kaloriméterrel – ellenőrizze fogyasztási helyünkön a gáz minőségét. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy ha a vizsgálat alátámasztja azt, hogy a fűtőérték megfelelő, az ellenőrzés költségeit ki kell fizetnünk. Ezzel összefüggésben lévő kifogásunkat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál terjeszthetjük elő. Az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan kiemelendő, hogy panaszunkkal a Hivatal megkeresése előtt a szolgáltatóhoz kell fordulnunk. Az írásbeli beadványt az érintett földgáz kereskedő köteles 15 napon belül megválaszolni, és amennyiben panaszunkat továbbra is fenntartjuk, ezen dokumentumok birtokában kérhetjük a Hivatal vizsgálatát.

Kecskemét, 2013. május 9.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)