Polgármester programja

Tisztelt Képviselő- Testület!

A következő öt esztendő mindannyiunk számára példátlan kihívást fog jelenteni. A mi feladatunk lesz az, hogy Kelebia és térségének stabil jövőképét megfogalmazzuk véve a társadalmi, gazdasági és politikai körülményeket szem előtt kell tartanunk azt, hogy Kelebia Község fejlődése nem egy belterjes eseménysor, hanem egy átgondolt, tervezett, kapukat nyitogató mátrix jellegű, bonyolult kapcsolatrendszer eredménye. Ebben a kapcsolatrendszerben az egyik legfontosabb elem az emberek közötti információáramlásnak a minősége és gyorsasága. A rövid gondolatsor sok-sok program célt generál. Ezeket, a célokat csoportosítottam különböző tágabb és szűkebb szempontok alapján.

Alapcélok:

 1. Információáramlás erősítése.
 2. A folyamatban lévő beruházások befejezése.
 3. Új tervek készítése.
 4. Pénzügyi befektetők felkutatása
 5. Határon túli kapcsolatrendszerünk bővítése
 6. Természeti, gazdasági, és humán értékeink feltárása és megőrzése
 7. Munkahelyteremtés generálás
 8. Térségben történő gondolkodás
 9. Komplex programok megvalósítása
 10. Szociális háló erősítése
 11. Egészségügyi szolgáltatás erősítése
 12. Lokálpatriotizmus erősítése
 13. Önellátásra való törekvés
 14. Racionális vagyongazdálkodás
 15. Tanyás térségek élhetőbbé alakítása
 16. Utánpótlás nevelés minden területen
 17. Helyi termékek menedzselése
 18. Kulturális háttér fenntartása és bővítése
 19. Logisztikai terek kialakítása
 20. Civil szervezetek támogatása

Komplex, munkahelyteremtő programok megvalósítása

 1. Határon átnyúló komplex ökoturisztikai program:

-          Natúrpark létrehozása

-          Rekreációs központ felépítése

-          Kutatóház létrehozása

-          Határon átnyúló kerékpárút építése

-          Természet háza felépítése

-          Túraútvonalak kialakítása

-          Halastavak hasznosítása

-          Ifjúsági szálláshelyek kiépítése

 1. Komplex vasúti logisztikai bázis- ipari park kiépítése.
 1. Komplex mezőgazdasági logisztikai bázis kiépítése:

-          hűtőház

-          mérlegház

-          termék felvásárló hely

-          raktározó helyek

-          csomagolóház

 1. Komplex szabadidő és sportkomplexum építése:

-          sportpálya korszerűsítése

-          edzőpályák építése

-          sportcsarnok építése

-          rendezvénytér kiépítése

-          játszótérépítés

Új tervek készítése

 1. Komplex programokhoz
 2. Útépítéshez: Deák F. u. Déli része, Ady E u déli része, Dózsa Gy. u északi része, Vasútföld (makadámút)
 3. Kerékpárút építéshez: Árpád- Ady utcák mentén az általános iskoláig
 4. Járdaépítéshez: Deák F. utcától a meglévő járda szakaszik, Kossuth – József a utcák közötti szakasz.
 5. 5501-es közút felújításhoz
 6. Csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítéséhez
 7. Napelem park telepítéséhez
 8. Parkolók építéséhez
 9. Rendezési terv felülvizsgálata
 10. Temetőrendezési terv elfogadása

Egyéb tervek

 1. Falugondnoki autócsere
 2. Ügyeleti hely korszerűsítése
 3. Történelmi emlékhelyek létrehozása
 4. Vasutas Múzeum és faluház létesítése
 5. Kamerarendszer kiépítése
 6. Kelebia Kft funkcióváltása
 7. Szt. Erzsébet otthonház bővítése
 8. Óvoda kerítés és udvar rekonstrukciója
 9. Iskolaudvar rekonstrukciója
 10. Konyha tetőcseréje
 11. Tanyaházak létrehozása
 12. Teleház mint szolgáltató központ újraindítása

Tisztelt képviselő testület!

Kelebia község jövőre a mi kezünkben is van. Felhatalmazást kaptunk arra, hogy az egészséges álmokon túl fenntartható programokat valósítunk meg remélem az irányelvek mindannyiunk tettrekészségét, bizalmát és kitartását fogja erősíteni. Támogatást terveim megvalósításához!

Köszönettel: Maczkó József polgármester