Szervezeti struktúra

A Polgármesteri Hivatal munkavégzés szempontjából két, önálló jogállással nem rendelkező és önálló szervezeti egységet nem képező feladat területre tagozódik:

- igazgatási csoport (7 fő)
- pénzügyi csoport (5 fő)