Hírek

A Kelebiai Víziközmű-társulat tájékoztatója…szeptember

A Hírmondó júniusi számában tájékoztattuk a társulat tagságát, hogy elindítottuk a hitelfelvételi folyamatot, azért hogy lehetőség szerint zökkenőmentesen tudjuk folytatni a szennyvízberuházást. Számításunk szerint szeptember végére október elejére megtörténik a Takarékbank Zrt-vel a szerződés aláírása. Ezt követően megkezdődnek a szennyvíztisztító új helyszínének mérnöki munkálatai. A tisztító építésével párhuzamosan elkezdődnek a belső bekötések tervezései. /a belső bekötések később kezdődnek el/

Az augusztus 31-i zárást követően megállapítottuk, hogy még mindig magas a kintlévőségek összege. Összesen 252 érdekelt közel 6 540 000Ft.-al van elmaradva. Sajnos a hitelfelvételnél a Takarékbank ezt a kintlévőséget negatív értékeléssel kezelte. Ismételten felhívjuk társulati tagjaink figyelmét, akiknek jelentős /3 hónapnál nagyobb/ befizetési elmaradásuk van, sürgősen rendezzék fizetési kötelezettségüket. A 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet értelmében folyamatosan történik az önkormányzat részére a behajtásra történő átadás.

Ismételten kérjük azon társulati tagjainkat, akiknél a tulajdonviszonyban változás állt be /ingatlan eladása-vétele, öröklés, elhalálozás, névváltozás/ keressék fel a társulat ügyintézőjét, legkésőbb október 31-ig, hogy a módosításokat át tudjuk vezetni. Erre azért van szükség, mert az állami támogatást csak a földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonos veheti igénybe, illetve, csak az ingatlan tulajdonosának lesz rendelkezési joga a bekötés kijelöléséhez. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár csak a tulajdonviszony igazolása után utalja ki.

Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.

Hírek 16.

A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei…

Tisztelt társulati tagok, május 21-én megtartott Küldöttgyűlésen megtörtént a 2013. év értékelése és a mérlegbeszámoló ismertetése. A Küldöttgyűlés a 7/2014 (V.21) sz. határozattal

egyhangúan elfogadta a 2013. évi mérlegbeszámolót. Az egyszerűsített éves beszámoló alapján a gazdálkodás legfontosabb adatairól az alábbi táblázatos formában tájékoztatom a Tisztelt tagságot. A teljes beszámoló a www.kelebia.hu honlapon olvasható.

Megnevezés Előző év (eFt) Tárgy év (eFt)
A. Befektetett eszközök 55 065 66 415
II. Tárgyi eszközök 5 182 5 182
III. Befektetett pénzügyi eszközök 49 883 61 233
B. Forgó eszközök 65 319 49 061
II. Követelések 59 136 40 865
IV. Pénzeszközök 6 183 8 196
Eszközök aktívák összesen 120 384 115 476
C. Saját tőke 67 159 80 930
IV. Eredménytartalék 71 439 67 159
VII. Mérlegszerinti eredmény -4 280 13 771
       F. Kötelezettségek 49 49
III. Rövidlejáratú kötelezettségek 49 49
       G. Passzív időbeni elhatárolások 53 176 34 497
Források összesen 120 384 115 476
Egyéb bevételek 17 416 16 609
Anyagjellegű ráfordítások 1 771 2 355
Személyi jellegű ráfordítások 653 638
Értékcsökkenési leírás 27  
 
Egyéb ráfordítás 234 1
Üzleti tevékenység eredménye 14 731 13 615
Pénzügyi műveletek bevételei 989 156
Pénzügyi műveletek eredménye 989 156
Szokásos vállalkozási eredmény 15 720 13 771
Rendkívüli ráfordítások 20 000  
Rendkívüli eredmény -20 000  
Adózás előtti eredmény -4 280 13 771
Adózott eredmény -4 280 13 771
Mérlegszerinti eredmény -4 280 13 771

 

Tisztelt Társulati tagok, a Viziközmű-társulat részéről megtörtént a hitelfelvételi folyamat elindítása, mellyel szeretnénk, egyrészről a belső bekötéseket megoldani, hogy ez ne kerüljön többlet költségbe az ingatlan tulajdonosoknak. Másrészről az eddig elkészült csatornázott részeken az utak helyreállítását szeretnénk elvégezni. A hozzájárulások befizetésénél még mindig vannak elmaradások. Kérjük, Önöket rendezzék tartozásaikat.

Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még nem rendezték a tulajdonviszonnyal kapcsolatos módosításokat, sürgősen keressék ügyfélszolgálatunkat.

Varga Sándor

   IB. elnöke

Hírek

 A Kelebiai Víziközmű-társulat tájékoztatója…

 Tisztelt társulati tagok, tájékoztatjuk Önöket, hogy január 10-e után, mindenkinek kézbesítjük az érdekeltségi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekket / hat darabot /, és az egyenlegközlőt a 2012. december 31-i állapotnak megfelelően. Ebben a borítékban található az értesítés is azon társulati tagok részére, akiknek befizetési elmaradásuk van.

      / A december 31-i előzetes zárás szerint 95.909.799-Ft-ot kellett volna befizetni atagoknak a társulat megalakulása óta. Ezzel szemben az összes befizetés 88.707.648-Ft.224 társulati tag tartozik összesen 7.202.151-Ft-al./

Reményeink szerint, amikor Önök a Hírmondó januári számát olvassák, addigra ezeket a borítékokat sikerül mindenkihez eljuttatni. Kérjük azon tagjainkat, akiknek fizetési elmaradása van, rendezzék azt az értesítésben leírtak szerint.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-től az ügyintéző Harkainé Tóth Erika. Január 1-től módosult az ügyfélfogadás rendje.

Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.