FŐOLDAL

Szent Erzsébet Otthonház képei

Szent Erzsébet Otthonház galériája új képekkel bővült.
A foglalkozáson készült fotók

a Galériában is megtekinthetőek.

 

Beiratkozás a Gézengúz Óvodába

A kelebiai Gézengúz Óvoda 2018/2019-es nevelési évére a következő időpontban lehet beiratkozni: 2018.05.16. – 05.20., 8 órától – 12 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek TAJ számát, és orvosi igazolást.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Azok gyermekek, akik az adott év január 1. és augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket, kötelesek a kijelölt időpontban beiratkozni, de csak szeptember 1-től kötelesek óvodába járni.

Várjuk a kis gézengúzokat!

gezenguz2018