FŐOLDAL

Felhívás

fejlec onkormanyzat

Tisztelt Lakosság!

 

A Belügyminisztérium a lakossági barnakőszén szükségletre vonatkozóan adatgyűjtést végez.

Lakossági igénybejelentésre háztartásonként van lehetőség, melynek feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Igénybejelentést Kelebia Község Önkormányzatánál személyesen 3-as irodában vagy telefonon (06-77/454-201  11-es mellék) az alábbi adatokkal lehet megtenni legkésőbb 2022. szeptember 28 (szerda) 17:00 óráig.

-név

-cím

-telefonszám

Felhívás

Tájékoztatjuk Kelebia község lakosságát, és valamennyi érdekelt személyt, hogy a kelebiai vasútállomás átadásának 140. évfordulója alkalmából önkormányzatunk hamarosan megjelenteti  a

KELEBIAI VASÚTÁLLOMÁS TÖRTÉNETE

című könyvet. Színvonalas kiadvány, amelynek egyik fejezete tartalmazni fogja az állomásfőnökséghez 1992. évben  tartozó dolgozói névsort, születési évvel és a betöltött munkakörrel. A könyv szerzője ezeket az adatokat a Vasúttörténeti Alapítványtól vette át.

Ezúton kérjük, hogy aki 1992. évben munkaviszonyban állt a MÁV állomásfőnökséggel, és nem ért egyet azzal, hogy neve, születési éve és munkaköre a könyvben megjelenjen, jelezze a Kelebiai Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon (77/454-201) 2022. augusztus 8. napjáig.

A szóban forgó névsorban vannak már nem élő személyek is. Amennyiben hozzátartozójuk nem ért egyet a könyvben történő megjelenéssel, a fentiek szerint jelezze.

                                                                               Köszönettel: Maczkó József polgármester

Aktuális hírek

A volt vámtiszti lakások (vámpalota) épületét az Ady Endre utcában, ingyenesen átadta a Magyar Állam a kelebiai önkormányzat részére. Az utcaképet meghatározó épülettel szociális és kulturális célokat kíván megvalósítani a képviselő testület, egy átfogó karbantartás után.

IMG 0632

IMG 0632

IMG 0632