Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

Polgármester programja

A polgármesteri program ismertetése

Az elmúlt tíz év alatt Kelebia község alapinfrastruktúra ellátottsága, szociális szolgáltatásainak minősége, civil szférával való kapcsolata és térségi rangja, stabilitása kiemelkedő fejlődésen ment át. Vannak erősségeink és vannak gyengeségeink. Fő feladatunk az erősségek pozíciójának javítása, finomítása, és a gyengeségek szintre hozása. Az elkövetkező években fontos szem előtt tartanunk azt, hogy községünk fejlődése nem egy belterjes eseménysor, hanem egy átgondolt, tervezett, kapukat nyitogató és gátakat lebontó társadalmi – gazdasági - politikai kapcsolatrendszer eredménye. Ebben a kapcsolatrendszerben az egyik legfontosabb elem az emberek közötti információáramlásnak a hitelessége, tényszerűsége, minősége és gyorsasága.

Polgármesteri programom összeállítása során természetesen a kampányidőszakban általam elmondottakat vettem alapul. Mindemellett tanulmányoztam a mások által közölt, jónak tartott elképzeléseket, amelyeket igyekeztem beemelni a programba. A polgármesteri mesterség alaptétele az emberekkel való folyamatos törődés, lehetőségeik erősítése, és életkörülményeik javítása. Ebből az alapzatból fakadnak a pillérek, amelyekre a konkrét szerkezetet tudjuk erősíteni.

Polgármesteri programom alappillérei:

 1. Nemzeti és keresztény értékeink megőrzése
 2. Pénzügyi és gazdasági stabilitás fenntartása
 3. Intézményeink korszerűsítése, biztonságos üzemeltetésének garantálása
 4. Információáramlás erősítése
 5. Civil kezdeményezések támogatása
 6. Periférián élők életkörülményeinek javítása
 7. Munkahelyek létesítésének generálása
 8. Külső források felhasználási arányának növelése
 9. Komplex tervek, programok készítése
 10. Térségi gondolkodás fenntartása
 11. Energetikai programok aktualizálása
 12. Identitástudat erősítése: szellemi, épített és természeti értékeink feltárása, bemutatása és oktatása

Komplex, átfogó terveim:

 1. A laktanya környékén kialakuló ipari park továbbfejlesztése, további vállalkozók betelepítése.
 2. A vasútfejlesztéshez kapcsolódó logisztikai és faluszerkezeti előnyök kihasználása.
 3. Az öko - és sportturisztikához kapcsolódó fejlesztések elősegítése.
 4. Úthálózat-fejlesztés.
 5. Energiaracionalizálás.
 6. A homokhátság vízutánpótlásának generálása, kelebiai halastavak hasznosítása.
 7. Szociális háló erősítése.
 8. Közbiztonság fenntartása.
 9. Vállalkozás élénkítő program kidolgozása.
 10. Ifjúságszervezés erősítése.
 11. Oktatás korszerűsítése.
 12. Egyházakkal és a civil szervezetekkel való kapcsolat stabilizálása.
 13. Határon túli kapcsolataink erősítése.
 14. Helyi termékek értékesítésének a szervezése.
 15. Térségi kapcsolatok erősítése.
 16. Szülőföldhöz való tartozás erősítése.
 17. Tanyaprogram ütemezett megvalósítása.
 18. Temető rekonstrukciós program ütemezett megvalósítása.
 19. Ingatlanhasznosítási – és felújítási program kidolgozása (pl. Vámpalota épülete)

 

Folyamatban lévő beruházások, amelyek nyertes pályázatok útján fognak megvalósulni 2020-2021-ben:

 1. Ipari park létesítése a laktanya területén.
 2. Kerékpárút létesítése a Napköziotthonos konyhától az újfalusi imaházig.
 3. Deák F. utca déli részének szilárd (aszfalt) burkolattal való ellátása.
 4. 5501-es közút (bekötőút) felújítása.
 5. Konyhakorszerűsítés.
 6. Óvodafelújítás.
 7. Óvodaút szilárd burkolattal való ellátása.
 8. Kerékpáros pihenőhely és látogatócentrum kialakítása az ásotthalmi bekötőútnál.
 9. Tanyavillamosítások.
 10. Tanyaházépítés.
 11. Könyvtárbővítés.
 12. Urnafal létesítése.
 13. Tanösvény létrehozása a 4-es tó környékén.

Konkrét fejlesztési tervek:

 1. Csapadékvíz elvezető rendszer építése.
 2. Útépítési tervek készítése.
 3. Útépítések.
 4. Parkolóépítési tervek készítése.
 5. Parkolóépítések.
 6. Járdaépítési tervek készítése.
 7. Járdaépítések.
 8. Külterületi utak rekonstrukciója.
 9. Tanyaház-program megvalósítása Bácsborista - Négyesjárás területen.
 10. Templomfelújítási tervek megvalósítása.
 11. Temetőrekonstrukciós tervek megvalósítása.
 12. Varroda-komplexum építése (előkészítés alatt).
 13. Sportinfrastrukturális fejlesztési tervek megvalósítása (előkészítés alatt).
 14. Iskolafejlesztési tervek megvalósítása.
 15. Vasutas Múzeum és Szabadidőpark létesítése.
 16. Természet háza felépítése.
 17. Csendőrlaktanya rekonstrukciója meglévő tervek alapján.
 18. Orvosi infrastruktúrafejlesztés.
 19. Falugondnoki autócserék.
 1. Köztéri alkotások kihelyezése.
 2. Játszóterek építése.
 3. Mezőgazdasági tevékenykedéshez kapcsolódó fejlesztések.

 

A polgármesteri program csupán irányt mutat a jövőkép újragondolása ügyében. Egy kötelező, és egy önként vállalt dokumentum fogja kiegészíteni. Kötelező: Kelebia község gazdasági programja, amelyet az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül kell a testületnek elfogadnia.

Önként vállalt: egy-egy célterület mellé egy-egy cselekvési programot is szeretnék letenni. Természetesen több ütemben, a bizottságok elé terjesztve.

Köszönettel:  
Maczkó József
polgármester            

                                                                      

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!