Önkormányzati rendelet-tervezetek előzetes véleményezése

Kelebia Község Önkormányzata az önkormányzati rendeletek előkészítése során a társadalmi vélemény alkotás lehetőségét szem előtt tartva lehetőséget biztosít arra, hogy a rendeletek tervezeteit a magánszemélyek és szervezetek véleményezhessék. A véleményeket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre lehet elküldeni. Nem lehet figyelembe venni azokat a véleményeket, amelyek név nélküliek, nem a rendelet-tervezethez kapcsolódnak, sértik a közerkölcsöt, vagy határidőn túl nyújtották be.

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 31. napján tartandó ülésén tárgyalásra kerülő rendelet. A véleményezési határidő: 2020. március 31. 12.00 óra

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének  ………../2020.(……………) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 3/2019.(II.28.) rendelet módosításáról.

 Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§.(1)bekezdés a.)pontjában, 92.§.(2)bekezdés f.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§.(1)bekezdésében, a 29.§ (2)bekezdés e.)pontjában kapott felhatalmazás alapján,

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2018.(I.19.) rendelete 2.sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el: RÉSZLETEK...


 II. Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én tartandó ülésén megtárgyalásra kerülő rendelet. Véleményezési határidő: 2020. szeptember 24. 12.00 óra.

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének…………/2020.(…………..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól.

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1)bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(IX.5.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Oktatási, Kulturális és Helyi Értéktár Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: RÉSZLETEK...