Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ

"Az országban egyedülálló Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ építése kezdődik meg napokon belül Kelebián. A 81 milliós, uniós beruházás tovább erősödhetnek a térség kétoldalú gazdasági kapcsolatai. A mezőgazdasági vállalkozások előtt pedig új lehetőségek nyílhatnak meg azzal, hogy megteremtődnek az eddig hiányzó infrastrukturális feltételek.

A kunsági homokvidéket és Bácska területét az 1920-ban meghúzott új államhatár választotta szét. A szomszédos települések között az elmúlt évtizedekben nem igen alakulhatott ki szorosabb kapcsolat. Az egységesülő Európa azonban összehozza az egykor szétszakított térségeget. Hazánk, mint uniós tagállam és Szerbia, mint oda igyekvő ország szélesedő gazdasági kapcsolatainak egyik jelentős állomása a Kelebián épülő Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ. A község testvér településével, a vajdasági Kishegyessel közösen indította el a projektet.

Kishegyes Helyi Községgel 2003-ban indult el az együttműködés. Egy évvel később jött létre a testvérkapcsolat. A rendszeres találkozók alkalmával vetődött fel egy közös agrárkereskedelmi központ létrehozásának gondolata. A konkrét tervek ez év elején készültek el. „Tükörprojektről” van szó, vagyis mindkét településen létrejönne egy hasonló központ. Elsőként nekünk sikerült pályáznunk és sikerült –mondta lapunknak Maczkó József polgármester.

Kelebia 84 millió beruházást indít el, 95 százalékos uniós támogatás mellett. A projekt egy több mint 500 négyzetméter alapterületű központ építéséből áll. Ebben kap helyet többek között egy, a legmodernebb üzleti szolgáltatásokat ellátó iroda, egy konferenciaközpont, továbbá kiállító terem és három kisebb rendezvénynek megtartására alkalmas helyiség. A térség legnagyobb szolgáltató központjában kétoldalú üzleti találkozók, piacok, vásárok megtartására lesz lehetőség. E mellett a környező települések több ezer mezőgazdasági vállalkozója, egyéni gazdálkodója is segítséget kaphat az intézményben biztosított szolgáltatások révén. Az itt nyíló iroda ugyanis állandó internet hozzáférést, számítógép használatot, pályázati információkat, tájékoztató kiadványokat nyújt az érdeklődők számára.

A kiskunsági és bácskai térség jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik. Az üzleti infrastruktúra azonban nem volt adott a piaci szereplők számára. Megfelelő információs és érdekérvényesítés hiányában viszont nehéz megőrizni a versenyképességet. A központ ennek feltételeit fogja hosszútávon megteremteni. Már körvonalazódnak a második ütem tervei. Szeretnénk bővíteni az épületet egy raktárral és egy mezőgazdasági termékek elkészítésére szolgáló helyiséggel –mondta el Maczkó József.

Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ építése a közbeszerzési eljárást követően, novemberben kezdődik meg a József Attila utcában, a régi piactér helyén. Az intézmény 2008 júniusában kezdheti meg működését. Fenntartását egy teljes egészében önkormányzati tulajdonú kft. Látja majd el. A község elképzelései szerint a kezdeti időszakot leszámítva helyi támogatást nem kapna a társaság. Működését, köztük az ott alkalmazott 3-4 dolgozó állandó foglalkoztatását is, az oda szervezett rendezvények bevételei biztosítanák."

Forrás: Petőfi Népe – 2007. november 7. szerda (4. oldal)

MAGYAR-SZERB AGRÁRKERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉPÜL KÖZSÉGÜNKBEN

Aki az utóbbi hetekben figyeli a megyei újságokat és látó szemmel, halló füllel járja községünk utcáit, az a következő fontosabb programokra figyelhet fel.
- Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ építése a régi piactér helyén.
- Hulladékudvar építése a szeméttelep mellett.
- Horganyzott acélkerítés építése a salakos pálya vasúti pályatest felöli oldalán.
- A Polgármesteri Hivatal tetejének átépítése.
- Szennyvízprogram.
- Iskolafelújítási program.
Az említett témák közül az elsővel szeretnék foglalkozni. Miről is van szó?- kérdezheti a kelebiai állampolgár.
Több mint egy éve az Európai Unió olyan pályázatot írt ki, amely azt a célt szolgálta, hogy szerbiai (vajdasági) és magyarországi települések közösen, hasonló célok érdekében programokat valósítanak meg. Ezt a lehetőséget kihasználva az újonnan választott képviselőtestület 2006 októberében igent mondott testvértelepülésünkkel –Kishegyessel– közösen az agrárágazat fejlesztésének az érdekében pályázatot adjunk be. Kelebia kész építési tervekkel rendelkezett, így a kivitelezésre pályáztunk, míg Kishegyes a piaccsarnok terveinek elkészítésére adott be támogatási igényt. Ezév első felében értesítettek bennünket arról, hogy a pályázatunkat úgy ahogy beadtuk, támogatták. Ez azt jelentette, hogy 83.408.125,-Ft beruházási összeg 93.52%-át, azaz 78.000.000.- Ft-ot nyertünk és 5.408.125,- Ft önerővel kell „beszállnunk” a kivitelezési összegbe. Itt jegyzem meg, hogy időközben pályázati lehetőség nyílt arra, hogy az említett önerőt 1.600.000,- Ft-tal csökkentsük. Tehát optimális esetben 3.808.125,- Ft-ba kerül az épület Kelebia Község Önkormányzatának.
Megérte (?), nem érte meg (?)- döntsék el önök-, szerintem a válasz: „IGEN MEGÉRTE”.
De még mindig jogos a kérdés: Miről is van szó?
Engedjenek meg pár gondolatot a pályázat belső tartalmáról. A program négy munkacsomagra bomlik.

1. MUNKACSOMAGBAN:
- Szerződések megkötésével foglalkoztunk.
- Közbeszerzési eljárásokat bonyolítottunk le. (lásd Önkormányzati hírek).
- Újságcikkeket jelentettünk meg.
A feladatok elvégzése után jelentést tettünk a lebonyolító-támogató szervezet felé. A jelentésünket elfogadták, amely alapján a támogatás lehívhatóvá vált.


2. MUNKACSOMAGBAN:
A beruházás készültségi fokát 45%-ra kellett hozni. Ez is sikerül azzal, hogy tető kerül az épületre. A záró jelentésünket a napokban adtuk le. Jelenleg itt tartunk.
Látható, hogy, az 500m2-es alapterületű épületben helyet kap egy csarnok, egy konferenciaterem, négy irodahelység, raktárhelység és a tágas vizesblokk.

3. MUNKACSOMAGBAN:
A műszaki kivitelezés tovább folytatódik.

4. MUNKACSOMAGBAN:

- Műszaki kivitelezés befejezése.
- Bútorok beszerzése.
- Számítógép beszerzése.
- Újságcikkek megjelenése.
- Nyitó konferencia rendezése.
- Parkolók építése (a jelenlegi betonozott piactéren 8 db, az utcafronton 15 db).

A kivitelező cégnek (Ker-Ex ’94 Kft) 2008. április 30-ig kell befejeznie a beruházást; majd május 31-ig kell a használatba vételi engedélyt megszerezni.
Természetesen az építési munka befejezésével a környezet csinosítása következik. A hivatalos átadást 2008. július 18-ra tervezzük (az V. Kelebiai Kárpát Fesztivál első napjára).
Tudom, hogy az új dolgok újabb és újabb kérdéseket vetnek fel. Beszélgetéseim során felvetődő kérdésekre megpróbálok röviden válaszolni.
1. kérdés: Milyen célt szolgál az Agrárkereskedelmi Központ?
Elsődleges célja a mezőgazdasági kereskedelem fellendítése azáltal, hogy a marketing-tevékenység és az oktatás fejlesztésével kistérségi szinten erősíteni tudjuk a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozók esélyeit. Kiállítások szervezésével, oktatási programok lebonyolításával Kelebiára tudjuk csalogatni azokat a kapcsolatokat, módszereket és termelési újításokat, amelyek kedvet adhatnak a helybelieknek a gazdálkodáshoz és önbizalmat a vidékieknek a letelepedéshez.
Az épület másodlagos célja a helyi közösségi életkiszolgálása. Így pl.: lakodalmat, falugyűlést, bálakat és kisebb vásárokat (beltéri piacot) tudunk szervezni az épületben.
2. kérdés: Ki és miből üzemelteti az épületet?
Várhatóan vagy az önkormányzat, vagy a Kelebia Kft. fogja üzemeltetni. A „Miből” kérdésre azt tudom válaszolni. Hogy három forrás-pilléren alapul a ház üzemeltetése.
- Pályázati források: 2008 tavaszán jönnek ki olyan lehetőségek, melyek a működésre biztosítanak forrásokat.
- Bérleti díjakból származó források, mint például a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara külön irodát nyitna az épületben, ahol programjaikat megvalósíthatnák. Ezen túl tárgyaltam kiskunhalasi, jánoshalmi és vajdasági vállalkozókkal (Parasztszövetség elnökével) hosszú távú bérleti lehetőségek ügyében. Az elkövetkező hónapok feladata az, hogy kidolgozzuk a működtetés rendjére vonatkozó szabályokat és kiépítsük az igénybevevők körét.
3. kérdés: Hol lesz a kelebiai gyalogpiac?
Várhatóan a József Attila utca és a vasúti pályatest közötti sávban. (Ötleteket szívesen fogadok!)
4. kérdés: Milyen további kapcsolódó beruházásokat tervezünk?
A képviselő-testület még nem tárgyalta, de elképzeléseim szerint az önkormányzat tulajdonában lévő gázcseretelep helyére raktárhelyraktárhelyiséget és hűtőkamrát építenénk. Továbbá a sportpálya irányába aszfaltos utat létesítenénk. Az említett gyalogpiacot félig fedetté tennénk.
Bízom abban, hogy sok felmerülő kérdésre választ tudtam adni. Kérem Önöket, hogy menjenek közelebb a házhoz, kérdezzék az építőket, barátkozzanak meg a falu új színfoltjával és tanácsaikkal segítsék munkánkat.

Forrás: Kelebiai Hírmondó

Üdvözlettel:
Maczkó József
polgármester

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!