Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

EURÓPAI ÚNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSE

Úniós pályázat

Úniós pályázat

fejlec

Sajtóközlemény

 

Belterületeket összekötő kerékpárhálózati fejlesztés Kelebián III. ütem

2022. szeptember 9.

.

 

Kelebia Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1 azonosítószámú „Élhető települések” című felhívásra (Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00007). A projekt keretében a 142,5 millió Ft-os vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból a település lakosságának életminőség-javítását és a településközpont közlekedésbiztonságát szolgáló a jelenlegi kerékpárút-hálózat kibővítésével egy újabb kerékpárútszakasz építése fog megvalósulni.

 

 

A projekt keretében Kelebia község belterületén megépítésre kerül a jelenlegi kerékpárút-hálózat bővítésével egy újabb kerékpárút szakasz a településközponton át Kelebia déli része felé. Az Ady Endre utcán 317,66 méter hosszan osztott kerékpár- és gyalogos járda épül, mely infrastruktúrák hozzájárulnak a közlekedésbiztonság fokozásához. A kétirányú 2 méter széles kerékpárút és az elválasztott gyalogos járda a Határőr utcáig fog megépülni.

A kerékpárút alacsony cserjesövénnyel kerül majd elválasztásra a közúttól, ezzel is hozzájárulva a településközpont zöldítéséhez.

A fejlesztés eredményeként az önkormányzat figyelembe veszi az érintett útszakaszon valamennyi közlekedő igényét.

A szemléletformálásra irányuló tevékenységnek a kerékpáros közlekedés és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közlekedésbiztonság fokozása lesz a célja.

Ennek köszönhetően javulni fog a település népességmegtartó képessége, növekedik gazdasági vonzereje, emelkedik az érintett lakosság életkörülménye, illetve a település infrastrukturális háttere is.

A projekt megvalósítási helyszíne az Ady Endre utca.

Megvalósítás várható vége: 2024.09.30.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Maczkó József, polgármester

kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu

www.kelebia.hu

unio kerekparut 221013

Úniós pályázat

I. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0068 - Kelebia Község szennyvízcsatornázás és –tisztítás fejlesztésének megvalósítása
(II. forduló)

A projektre vonatkozó szerződések:

I.1.) Támogatási szerződés és annak módosításai

     - Támogatási szerződés (pdf)
     - Támogatási szerződés 2. számú módosítása
     - Támogatási szerződés 3. számú módosítása  
     - Támogatási szerződés 4. számú módosítása

I.2.) FIDIC mérnök szerződés

I.3.) Projektmenedzser szerződése

I.4.) Közbeszerzési szakértő szerződés

I.5.) Kivitelező szerződése (csatorna)

I.6.) Kivitelező szerződése ( telep)

I.7.) Csatornatisztító jármű beszerzés

Úniós pályázat

II. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0080 – Kelebia önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással.

A projekt leírása: A Farkas László Általános Iskola, a tornaterem, a Gézengúz Óvoda, a Napköziotthonos Konyha, valamint a Szt. Erzsébet Otthonház érintett a beruházásban. Az épületek üzemeltetési költségei az önkormányzat éves költségvetésének jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia költség teszi ki. A projekt célja ezeknek a költségeknek a csökkentése, részben a mai előírásoknak nem megfelelő épületek korszerűsítésével, részben a fosszilis energiahordozók megújulóval történő kiváltásával.  A felújításban érintett épületeken elvégzendő munkák:

Gézengúz Óvoda: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából.

Farkas László Általános Iskola: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, napelemek alkalmazása hálózati villamos energia termelés céljából, napkollektorok alkalmazása fűtésrásegítésre, fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje.

Tornaterem: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, biomassza felhasználás fűtésre.

Szent Erzsébet Otthonház: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, napelemek alkalmazása hálózati villamos energia termelés céljából, napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény kielégítése céljából, fényforrások, világítótestek, előtétek cseréje.

Napköziotthonos konyha: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, hővisszanyelős szellőzés korszerűsítése.

A projektre vonatkozó szerződések:

II.1.) Támogatási szerződés

II.2.) Kivitelezői szerződés

II.3.) Kivitelezői szerződés

II.4.) Kivitelezői szerződés

II.5.) Kivitelezői szerződés

Úniós pályázat

III. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0251 – Napelemes rendszer telepítése Kelebia településen


A projekt leírása:  A Kelebia Bajcsy-Zs. u. 43.sz. alatti Sportöltöző, a Polgármesteri Hivatal, a Napköziotthonos Konyha és a Gézengúz Óvoda épületekre napelemes rendszer telepítése.

A projektre vonatkozó szerződések

III.1. Támogatói okirat

III.2. Szerződés közbeszerzési feladatok ellátására

III.3. Tervezői szerződés

III.4. Műszaki ellenőri szerződés

III.5. Szerződés nyilvánosság biztosítására

III.6. Projektmenedzsment szerződés

III.2. Kivitelezői szerződés

Kelebia Deák F. utca szilárd burkolatának kiépítése

Kedvezményezett neve: Kelebia Község Önkormányzata

Projekt címe: Kelebia Deák f. utca szilárd burkolatának kiépítése

Szerződött támogatási összeg: 95.550.317 Ft

Támogatás mértéke: 90%

Projekt bemutatása: Kelebia Deák F. utca déli résznek szilárd burkolattal történő ellátása és a vízelvezetésének megoldása. A projekt során beszerzés kerül 2 db az önkormányzati utak fenntartásához, karbantartásához szükséges munkagépek

Projekt azonosító száma: 1826774111

Projekt tervezett befejezése:  2019. 12.31.

europaiszocalap

Belterületeket összekötő kerékpárhálózat fejlesztése Kelebián

Kedvezményezett neve: Kelebia Község Önkormányzata

Projekt címe: Belterületeket összekötő kerékpárhálózat fejlesztése Kelebián

Szerződött támogatási összeg: 120.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt bemutatása: Kerékpárosbarát fejlesztés keretében településreészek közötti önálló, egyoldali, kétirányú kerékpárforgalmi útvonal kialakítása a meglévő kerékpárút folytatásként a Bajcsy-Zs. u-tól az Ady. E. és az Árpád u. jobb oldalán a település északi  határáig 2623 folyóméter hosszan.

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00022
europaiszocalap

Sajtóközlemény

 sajtoBefejeződtek a munkálatok Kelebia Önkormányzati Intézményein

 

Pályázati támogatás segítségével komplex energetikai korszerűsítést végeztek a Község Önkormányzati Intézményein, melynek keretében felújításra került az alábbi öt intézmény:Farkas László Általános Iskola, Farkas László Általános Iskola Tornaterem, Napköziotthonos konyha, Napköziotthonos Óvoda, Szent Erzsébet Otthonházépületei.A munkálatok keretébenkülső hőszigetelés, nyílászáró csere, gépészet felújítás, és napelemes rendszer telepítése valósult meg. A beruházás szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, melynek köszönhetően 2015. év végére a megye több önkormányzati épületén kerül sor.Az energia fogyasztás csökkentését célzó beruházásokra, illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítésére.

 

A Kelebia Önkormányzataz Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiahasznosítással kombinálva” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B) című pályázati felhívásra benyújtott, „Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással” címmel. –Kelebia Önkormányzati. épületeire 238 616 735Ft beruházási költséggel 202 824 225,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy a pályázatban részt vevő öt intézmény:

-       Farkas László Általános Iskola 6423 Kelebia, Ady Endre utca 110.;

-       Farkas László Általános Iskola Tornaterem, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 110.;

-       Napközi otthonos konyha, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 9.;

-       Napközi otthonos Óvoda, 6423 Kelebia, Ady E. u. 108;

-       Szent Erzsébet Otthonház, 6423 Kelebia, József Attila utca 75.energia fogyasztásának jelentős része megtakarításra kerüljön, és megújuló energián alapuljon.

AKelebia Önkormányzati épületeifolyamatos kihasználtsága során igen jelentős energiafogyasztással bírnak, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett földgáz és villamos-energia nagymértékű kiváltása, emiatt a beruházás keretében, áramtermelő napelem panelek és a HMV termelést segítő napkollektorok kerültek elhelyezésre. A napelem panelek lehetővé teszik az épület teljes villamos energia fogyasztásának kielégítését, így jelentős megtakarítást eredményeznek, továbbá a megújuló energia megtermelése során a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. Ezen felül a kiépített homlokzati és födémszigetelő rendszer a földgáz szempontjából több mint 40% megtakarítást eredményez.

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 140,88 t/év

 

Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés)* 0,0279 GW/év

 

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 1428,9 GJ/év.

 

A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

.

Sajtóközlemény

 Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással

Pályázati támogatás segítségével komplex energetikai korszerűsítés veszi kezdetét, melynek keretében megújulnak az alábbi intézmények:
Kelebia Farkas László Általános Iskola, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 110.; Farkas László Általános Iskola Tornaterem, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 110.; Napköziotthonos konyha, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 9. Napköziotthonos Óvoda, 6423 Kelebia, Ady E. u. 108 Szent Erzsébet Otthonház, 6423 Kelebia, József Attila utca 75. épületei.A munkálatok keretében sor kerülkülső hőszigetelés, nyílászáró csere, gépészet felújítás, és napelemes rendszer telepítésére.
A beruházás szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, melynek köszönhetően 2014. év végére a megye több önkormányzati épületén kerül sor.
Az energia fogyasztás csökkentését célzó beruházásokra, illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítésére.

A Kelebia Önkormányzataz Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiahasznosítással kombinálva” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B) című pályázati felhívásra benyújtott, „Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással” címmel. –Kelebia Önkormányzati. épületeire 238 616 735Ft beruházási költséggel 202 824 225,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy az intézmény energia fogyasztásának jelentős része megtakarításra kerüljön, és megújuló energián alapuljon.

AKelebia Önkormányzati épületeifolyamatos kihasználtsága során igen jelentős energiafogyasztással bírnak, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett földgáz és villamos-energia nagymértékű kiváltása, emiatt a beruházás keretében, áramtermelő napelem panelek és napkollektorok kerültek elhelyezésre. Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület teljes energia fogyasztásának kielégítését, így jelentős megtakarítást eredményeznek, továbbá a megújuló energia megtermelése során a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. Ezen felül a kiépített homlokzati és födémszigetelő rendszer a földgáz szempontjából több mint 40% megtakarítást eredményez.

Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 140,88 t/év

Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés)* 0,0279 GW/év

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 1428,9 GJ/év

A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

Szent Erzsébet Otthonház rekonstrukciója

Image

Napelemes rendszer telepítése Kelebián

Image

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!