Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

Nyugdíjas Egyesület

ELÉRHETŐSÉGEINK

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület rövid története

2003. szeptember 3-án alakult meg. Az Egyesület megálmodója és egyik létrehozója Bozsákovics Antal, az alakuló ülés házigazdája a Művelődési Ház frissen kinevezett igazgatója Vadász János volt. Az alakuló ülésen 7 fős Elnökséget és 3 fős Ellenőrző Bizottságot választottak. Az elnökség tagjai: Rudics József elnök, Bozsákovics Antal titkár, Balogh Józsefné pénztáros, tagok: Patocskai Györgyné, Parák Istvánné, Oláh János és Snyehola Ferencné. Az Ellenőrző Bizottság elnöke Sutka István, tagjai: Zsemberi Antalné és Vörös Jenő lett.
Rudics József 2004.10.05-i lemondása után -mivel senki nem vállalta a megüresedett elnöki tisztet- a tagság Vadász János Műv. Ház igazgatót választotta tiszteletbeli elnökké. Az Egyesület bírósági bejegyzésére Vadász János hathatós közreműködésével került sor 2005 elején. Az egyesületi működési forma a Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/ kidolgozását és elfogadását, valamint egy 5 tagú vezetőség megválasztását követelte meg. A vezetőségválasztó és SZMSZ-t elfogadó taggyűlésre 2005.02.19-én került sor. Vadász János elnökletével. Az ekkor megválasztott új Elnökség összetétele: Bozsákovics Antal elnök, Sutka István titkár, Snyehola Ferencné pénztáros, tagok: Zsemberi Antalné és Vörös Jenő.
A későbbiekben újabb lemondások miatt változott az Elnökség összetétele.
Így 2005.06.07-én Vadász János lemondott tiszteletbeli elnöki posztjáról, ez év augusztus 8-án Zsemberi Antalné lemondott az elnökségi és egyesületi tagságáról, helyette a vezetőség Patocskai Györgynét kooptálta ideiglenesen a vezetőségbe. A kilépett Zsemberi Antalné helyett a 2006. 01. 28-án megtartott Közgyűlés Varga Sándort választotta be az Elnökség tagjai sorába. Ezzel még nem ért véget a sor, mert 2007. 06.04-i vezetőségi ülésen Snyehola Ferencné mondott le elnökségi tagságáról. Helyette az Elnökség 06.20-án Miklósovics Károlynét kooptálta a vezetőségbe.
2007 végén betegsége miatt Bozsákovics Antal lemondott elnöki tisztéről, helyette a 2008.01.26-i Közgyűlés Horváth Zoltánt választotta meg az Egyesület elnökévé. Ugyan ezen a Közgyűlésen Bozsákovics Antalt tiszteletbeli elnöknek és örökös tagnak szavazta meg a jelenlévő tagság. Tehát az Egyesületet 2008. 01. 26-tól Horváth Zoltán elnök, Sutka István titkár, Miklósovics Károlyné, Varga Sándor és Vörös Jenő elnökségi tagok irányítják. Snyehola Ferencné lemondása óta a pénztári teendőket is a titkár látja. Az egyesületi tagok száma szinte állandóan változik. Ebben része van az évközbeni be-kilépéseknek, sajnos olykor a haláleseteknek is, de mindezek ellenére taglétszámunk folyamatosan 100 fő felett van.

Az Egyesület éves Munkaterv alapján működik, amit a tagság véleménye alapján készítünk el és a Közgyűlés hagyja jóvá. A Munkaterv havi bontásban tartalmazza a kitűzött feladatokat, s az egyes feladatok, rendezvények szervezésére és lebonyolítására a vezetőségből felelősöket jelölünk ki.
Az éves feladatok között rendszeresen szerepelnek orvosi előadások, termálfürdőzések, csoportos kirándulások, színházlátogatások és havonta táncos-zenés klubdélutánok. Rendezvényeink egy részére meghívtuk és meghívjuk a községi Ifjúsági Egyesület tagjait és a helyi Szociális Otthon gondozóit és gondozottjait is. 2005-ben megalakult a nyugdíjas katonák kelebiai klubja, akikkel már a 2006. évi munkaterv egyeztetést is elvégeztük. Több közös kirándulásunk volt a szóban forgó katonákkal /pl.: közösen megnéztük a keceli FLORA virágkiállítást és a Hadi Múzeumot is (2005.12.03.), a Katonaklub autóbuszával voltunk egy gyopárosi fürdőzésen (2006.03.18.) és az egri kiránduláson (2006.06.10.)/. Ez az együttműködés az utóbbi időben -nem a mi hibánkból- sajnos megszakadt.

2004-ben felvettük a kapcsolatot a vajdasági Ómoravica Nyugdíjas Egyesületével. Minden évben több kölcsönös látogatást tettünk és teszünk egymás országában a kapcsolatfelvétel óta. Pl. Rendszeresen közösen ünnepeljük Ómoravicán az ottani magyarokkal március 15-ét, ők pedig 2005 óta /dalárdájukkal/ rendszeresen részt vesznek a kelebiai dalos találkozókon. Az ómoravicai Nyugdíjas Egyesülettel 2005. október 3-án közösen aláírtuk a két egyesület Együttműködési Megállapodását.

A 2008. január 26-i Közgyűlésen elnöknek választott Horváth Zoltán személyében egy nagy gyakorlattal rendelkező, agilis vezető került az Egyesület élére, aki első lépéseként a vezetőségi tagok között újra osztotta szét a feladatokat. A vezetőségi tagok Vörös Jenő kivételével tudomásul vették és elfogadták az új feladatmegosztást, amit mindnyájan írásban is megkaptak. Vörös Jenő egyet nem értése jeléül 2008. február 27-én lemondott vezetőségi tagságáról és helyette a vezetőség Nagy Józsefet kooptálta a vezetőségbe /03.26./. Az új feladatmegosztás jegyében Varga Sándor kapta a pénztárosi teendőket és az Egyesületen kívüli - de nyugdíjas- Jáger Józsefnét Erzsikét kértük fel a könyvelői feladatok folyamatos végzésére, aki e feladatát önkéntes szolgálatnak tekinti és igyekszik maradéktalanul eleget tenni azóta is.

Február 27-én hosszú és súlyos betegség után Bozsákovics Antal exelnökünk meghalt. Temetésére március 17-én került sor Kelebián. A nagyszámú gyászoló tömegben többek között jelen voltak az Ómoravicai Nyugdíjas Egyesület képviselői is. /Egyesületünk megálmodója és alapító tagja iránti tiszteletünk jeléül bekeretezett fényképe állandó jelleggel ott függ a Nyugdíjas Ház egyik szobájának falán/.

Horváth Zoltán belépésével szinte megújult az Egyesület tevékenysége. E megújulási folyamatban a vezetőség tagjain kívül oroszlánrészt vállal felesége Erzsike is, aki a helyi általános iskola igazgatói székéből vonult nyugdíjba és nyugdíjazása után rögtön belépett a Nyugdíjas Egyesületbe. Az egyesületi élet fellendülése jegyében még 2008 elején megalakult a Nyugdíjas Tánccsoport Zsembery Antalné és a Nyugdíjas Színjátszó Csoport Dr. Bartha Istvánné vezetésével. Horváth Zoltánné vezetésével Kelebián a Művelődési Ház és a Nyugdíjas Egyesület közös kebelében működik még egy Kézimunka Szakkör is. A felsorolt szervezetek és a már régóta működő Daloskör bőséges lehetőséget nyújtanak a település nyugdíjasainak a közösségi életbe való bekapcsolódásra.

A helyi önkormányzati támogatásokból /2008-ban és 2009-ben 120-120 ezer Ft/, a sikeres pályázatokon elnyert pénzekből, valamint a havi 100 Ft-os tagdíjakból sikerült komfortosítani a Nyugdíjas Házat is az elmúlt években. Így pl. kicseréltük a gáztűzhelyet, a mosogatót, a tönkrement redőnyök egy részét, a botlásveszélyes linóleum helyett 2009-ben laminált padlót fektettünk le az egyik szobában, kiegészült az edénykészlet, végül megújult a konyha és kamra bútorzata is. Vettünk egy komplett számítógépet internet csatlakozással és egy mini hifitornyot is. A nyugdíjas tagtársainknak Horváth Zoltánné számítógépes tanfolyamot indított és tart meghirdetett időszakokban, az általános iskolában, illetve a Nyugdíjas Házban.

Horváth Zoltán ötlete alapján, Kelebia Nyugdíjasaiért Díj alapítására is sor került, melyet először 2008. 10. 11-én kapott meg Kelebia Önkormányzata, Zsembery Antalné, Sutka István, Miklósovics Károly és posztumusz Bozsákovics Antal. A díjat minden évben az, az öt személy kapja meg, aki legtöbbet tesz Kelebia nyugdíjasaiért. 2009. év kitüntetettjei: Forró Veronika /Ómoravica/, Patocskai Györgyné, Dr. Bartha Istvánné, Teleki Árpádné és Nagy József.

Az új elnök színrelépésével kapcsolatfelvételre került sor az ásotthalmi, az öttömösi, a tompai és a határon túli kelebijai nyugdíjasok egyesületeivel is. Küszöbön van a kapcsolatfelvétel a bajsai, kishegyesi, feketicsi nyugdíjasokkal is. Kölcsönösen részt vettünk már egymás rendezvényein a tompaiakkal, öttömösiekkel és az ásotthalmiakkal.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi időben nem múlik el a faluban olyan rendezvény, /pl. Kárpát Fesztivál, Falualapítási ünnepség, Agrárcentrumi esték, Magyar Kultúra Napja, Idősek Napja stb./ amelyiken a Nyugdíjas Egyesület valamilyen formában ne szerepelne, vagy ne volna jelen.

A 2009-es esztendő különösen jelentős és sikeres volt az Egyesület életében, hiszen a daloskör a Tiszakécskén megtartott területi kulturális minősítő rendezvényen ezüst fokozat minősítést kapott, amely feljogosítja az országos minősítőn való megmérettetésre. A szép eredmény köszönhető Kovács Márta hozzáértő irányításának és a lelkes dalos ajkú hölgyek szorgalmának.

Az ősz folyamán tánccsoportunk Zsembery Antalné Marika szakszerű és lelkes irányítása mellett sikeresen vette az akadályt a régiós Ki-Mit-Tud selejtezőjében és bejutott a 2010. márciusában sorra kerülő szegedi döntőbe.

Színjátszó csoportunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a Kelebiáról elszármazott író-újságíró Miskolczi Miklós egy vígjátékot írt számunkra melyet nagy sikerrel adtunk elő eddig több alkalommal és már meghívások is, vannak a folytatásra. A csoport vezetője, mint rendező Dr. Bartha Istvánné Ani.

Eredményesen működik Horváth Zoltánné Böbe vezetésével, heti rendszerességgel a „Foltocska” kézimunka szakkör, hiszen már túl vannak egy-egy szép kelebiai és ásotthalmi kiállításon. Legújabban pedig Bácskatopolyáról keresett meg bennünket az ottani Hagyományőrző Egyesület együttműködési szándékkal, mely elsősorban a kézimunkára irányulna.

Egyesületünk tevékenységének elismeréseként 2009. augusztus 20-án „Kelebia Községért Díj” kitüntető cím adományozásában részesített bennünket a helyi Önkormányzat.

Harmadik éve megrendezzük a nyugdíjas farsangi és szüreti bált nagyon jutányos önköltségen aluli belépő díjakkal. Köszönhető ez a szórakozási lehetőség a sok tagunk által végzett társadalmi munkának és egy pár fő, adományozó segítőnknek. Köszönjük szépen az eddigi segítséget és, remélhetőleg aki megteheti és értékeli önzetlenül, Kelebiáért végzett tevékenységünket az továbbra is mellettünk áll, illetve abban reménykedünk, hogy sikereink láttán növekedni fog szponzoraink száma.

Maximális módon igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket Horváth Zoltánné, végzett EU-s pályázati szakértő irányításával. 2008-ban ESZA pályázaton nyertünk 371. 000 Ft-ot. 2009-ben ugyanitt egy sokkal jobb és kidolgozottabb pályázattal forráshiányra hivatkozással sajnos nem kaptunk támogatást. 2009. év végén beadtunk egy Leaderes pályázatot és egy számunkra igen jelentős összegről szóló angol nyelvű IPA pályázatot. Mindkettő esetében izgalommal várjuk a tavaszi eredményhirdetést. Közben már dolgozunk újabb pályázatokon is! Szépséghiba az, hogy a pályázatok mind utófinanszírozottak, tehát pozitív eredmény esetén máris lehet keresni a segíteni tudó és akaró szponzorokat. Utóbbi pályázat azért is mondható nagyjelentőségűnek, mert a magyar Kisszállás Szociális Alapítvány civil szervezete mellett határokon átnyúló kulturális együttműködést takar a vajdasági Bajsa, Bácsfeketehegy /Feketics/ és Bácskossuthfalva /Ómoravica/ részvételével, melyben a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület a kezdeményező és a gesztorpályázó.

A Galériában látható fényképek, valamint a Kelebiai Hírmondóban megjelenő havi tudósítás az Egyesület életéről, a havi egészségmegőrző fürdőlátogatás szervezése Sutka István titkár lelkes és precíz munkáját dicséri!

2006. óta éves Munkaterveink összeállításánál figyelembe vesszük és összehangoljuk egymás együttműködési javaslatait és lehetőségeit.

A Községi Önkormányzat kezdettől fogva felkarolta az Egyesületet és minden lehetséges eszközzel és módon elősegíti annak sikeres működését. 2004-ben az Egyesület rendelkezésére bocsátotta a Bajcsy-Zs.u. 66. sz. alatti családi házat, melynek külső és belső rendbetételéhez anyagi segítséggel is hozzájárult. Így 2004-ben 200 ezer, 2005-ben 148 ezer, 2006-ban 100 ezer, és 2007-ben szintén 100 ezer forinttal járult hozzá az Egyesület működéséhez, ill. a székház belső felújításához és a szükséges eszközökkel /asztalok, székek, edények stb./ való felszereléséhez. A fentieken kívül az önkormányzat átvállalja a székház kommunális költségeit is. A rendelkezésre bocsátott közpénzből és a tagság tagdíjaiból /havi 100.-Ft./, valamint a tagság társadalmi munkájával sikerült egy szépen kifestett és felszerelt Nyugdíjas Házat létrehozni, ahol az egyesületi rendezvények mellett már több községi rendezvényt is lebonyolítottak /községi Művelődési Ház komplex felújítása idején/. Az Egyesület tagságát a tudnivalókról az ingyenes községi havi lap /Kelebiai Hírmondó/ és a Ház falára kihelyezett Hirdető tábla segítségével értesítjük. Tevékenységünk során szoros és kölcsönösen előnyös kapcsolatot tartunk fenn a helyi Művelődési Házzal /közös programjaik voltak és lesznek/.

SZERVEZŐK: Kapcsolattartás a testvér nyugdíjas
szervezetekkel Horváth Z. Fürdőfelelős: Sutka I. Kulturális
programok szervezője: Patocskai Gyné. Klubdélutánok szervezője: Miklósovics Kné. Udvar rendben tartása /fűnyírás, kuka ürítés,
kertlocsolás stb./: Nagy J. Kübekházi Operett Fesztivál gazdája: Varga S.

A Munkatervben szereplő időpontok a szervezés során változhatnak. A
változásokról a tagságot a Nyugdíjas Hirdető Táblán és a Kelebiai Hírmondó
útján fogjuk tájékoztatni. A Munkatervben szereplő programokra /utazásokra,
kirándulásokra/ máris várjuk a jelentkezéseket a fent megjelölt
szervezőknél, vagy bármelyik vezetőségi tagnál.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!