Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

Polgárőr Egyesület

ELÉRHETŐSÉGEINK

Polgárőr Egyesület

Megalakulás története

A Polgárőrség létrehozásának gondolata 1997 decemberében vetődött fel a sorozatos lopások, rossz közbiztonsági helyzet és a körzeti megbízott hiánya miatt . Az egyesület létrehozásában nagy segítség volt néhány általános iskolai pedagógus, MÁV alkalmazott, nyugdíjas és aktív határőr, akik az egyesület alapító tagjai lettek.

1998. május 1-el a Polgárőr Egyesület megkezdte működését. Megalakulásunkat az Önkormányzat a kezdeti lépésektől kezdve segítette és támogatta. Ez a támogatás megnyilvánult abban, hogy az első pillanattól kezdve helyiséget, jogi segítséget és minimális anyagi támogatást adott a zökkenőmentes induláshoz.

Tevékenységünk – Alapszabályunkban megfogalmazottakon felül – kiemelt fontossággal bír a közbiztonsági helyzet javítására, a lakosság biztonságérzetének fenntartására. A kezdeti nehézségek legyőzése után –tevékeny közreműködésünkkel-, ha lassan is de, érezhető változás állt be a közbiztonsági helyzetben.

Az egyesület célja

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és az újjáépítés feladataiban való részvétel.

A célok megvalósítása érdekében végzendő feladatok alapfeladatként

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet

 1. a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,

 2. a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,

 3. az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,

 4. a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,

 5. a rendezvények helyszínének biztosításában,

 6. a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,

 7. az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,

 8. a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben,

 9. a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint

 10. a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában.

 11.  Családsegítő és Gyermek jóléti szolgálat tevékenységének segítése

 12. együttműködés a tanyagondnoki szolgálattal
Image
Image
Image
Image

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!