Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

Levente Sport Egyesület

ELÉRHETŐSÉGEINK

Levente Sport Egyesület

A Levente SE megalakulásának okai

 2010-es esztendő a kelebiai sport számára kétségtelenül valaminek a végét jelenti. A Bács-Kiskun megyei II-es besorolásból 27 megszakítás nélküli bajnoki szezon után, BKMLSZ-es rásegítéssel kiejtett KKNSK a legalsó régióban folytatta szereplését az ősz folyamán. Lényeges változás nem következett be a játékosállományban, Bereczki Gábor és Miklós-Balogh Gábor távozott, a többiekhez csatlakozott Klinkó Boldizsár és a hosszú sérülésből felépült Fodor Laci. A mindössze kilenc csapattal rajtoló Bács-Kiskun Megyei III. Déli Csoportjában elért 5. helyezés éppen elegendő ahhoz, hogy a versenykiírás szerinti jövő tavaszi rájátszásban érdekeltek legyünk.
A bajnoki cím megszerzése jelentheti a visszatérést a II. osztályba, aminek a valószínűsége éppenséggel nem kizárt, de bravúrra lenne szükség mostani helyzetünkben ennek a célnak az eléréséhez. Sajnos, játékosaink vidéken tanulnak vagy dolgoznak. Legtöbbjük csak hétvégén tartózkodik Kelebián, ezért edzésmunkáról egyáltalán nem beszélhetünk.
Egyre közelebbi probléma, a generációváltás kényszere. Kérdés, hogy a következő (2011/2012-es) szezont a jelenleg játékengedéllyel rendelkezők közül hányan kezdik el? No és persze az, hogy melyik osztályban? Ennek felmérése és ismerete szükséges ahhoz, hogy a jövőről bármilyen elképzelés a realitás talaján megálljon.

A világhálón kalandozók a Legenda Kupa címszónál láthatják fenti megállapítást, mely az 5. éve Csongrád megyéből elindúlt „zendülés” eredményeképpen - az MLSZ-el dacolva - eme külön bajnokságot beindítók történetét mutatja be, az érdeklődők számára.
A szervezés és a résztvevő csapatok minősége terén bizonyára lehetne ennél kívánatosabb színvonal, azonban 2010 nyarán egy negyed évszázada működő rendszer váratlan borulása okán ez volt ifjúsági korosztályú focistáink számára az egyetlen megoldás a továbblépésre. Egyébként is; ha az ősszel látott megyei III-as alakulatok játékerejét hasonlítanánk össze a Legenda Kupa csapataival, hát túl sok különbség nem lenne. A részvételi költségek viszont… Az Ercsi Béla vezette Legendások és a megyei III-as gárdák közötti összhang enyhénszólva sem volt felhőtlen.
A Dulics Jóska által fémjelzett egykori nagycsapat erősen korlátozta a Legendások játékosokkal történő segítését, noha erre a szabályok - három fő erejéig - lehetőséget adnának. A téli szünet alkalmas lehetne egy átgondoltabb és egymást segítőbb szisztéma megfontolására. Ennek a gárdának nincsenek életkori gondjai, mondhatni, hogy az idő nekik dolgozik. Náluk a hozzáálláson kellene hathatósan javítani ahhoz, hogy erre a generációra lehessen jövőt tervezni. Ellenkező esetben csak egy remény, vagy ködbevesző legenda maradnak ők is pár év múlva.

A hamadik út a Levente SE. Az újonnan megalakult gyerek sportkör lehet a harmadik pillére idővel, a kelebiai sportnak. A KKNSK megújítása, az elnökváltás vontatottságát látva is kifejezetten kérdőjeles. Nyugdíjaskorú sportbarátokkal, természetesen magamat is beleértve, - sajnos - nem oldhatók meg a helyi feladatok.
A felnövekvő ifjabb korosztályokat nem sikerült bevonni az „Népi” sport egyesületi életébe. Talán a gyerekek révén a szülőkkel, nagyszülőkkel, egy másik lakossági réteg válhat aktívvá, amelyik életszerű érintettség okán bekapcsolódhat a Levente SE szervezésébe.
Az első elnökségi ülés legalábbis reménytkeltően mutatott ebbe az irányba. A fiatalok lelkesek, de igencsak nehezen kezelhető állapotban vannak. Hiányoznak a korlátok. Nem ismerik az önkontroll fogalmát. Nem tudják mit tehetnek meg és meddig mehetnek el? Az azonnali igény érvényesítése néhány kivételtől eltekintve - többüknél akár agresszív módon is - általános. A hosszabbtávú célt erodálja egy csibészes balhé.
A szülő és az iskola a jelek szerint nem tudják kezelni ezt a végletesen eltúlzott liberalizmust, amit a korlátozás nélküli engedékenység jellemez. A gyerekeknek a mindent szabad légkörben tartása visszahat a tanulmányi eredményeikre is. A heti két foglalkozáson jelentős energiát kell fordítani - többek között - a „hiszti szindróma” kezelésére. Sajnos a szülők egy része a rossz érdemjegy „jutalmául” a tréningstoppot alkalmazva tiltja el gyerekét a foglalkozásoktól. Pedig a tudás elsődlegességét csoportos és egyéni beszélgetéseken is hangsúlyozzuk a fiataloknak, hiszen a tanulás nemcsak lexikális gyarapodást, de önfegyelmet is feltételez szellemi értelemben.
A sport pedig ezt egészíti ki a testi fejlődés, alkalmazkodókészség, akaraterő, teherbírás növekedése és más hasznos tulajdonságok erősítésével. A Levente Sport Egyesület idővel, a helyi sportélet harmadik pillére lehet, ha a szülők által alkotott vezetés képessé válik a többi szülő aktiválására is. Fontos, hogy ne úgy engedjék el a gyerkőcöket otthonról a focipályára vagy a tornaterembe, hogy két órára meg van oldva a felügyelet, hanem kapcsolódjanak be az egyesületi munkába, hiszen ez nekik érintettség okán is elsődleges. 20 évvel ezelőtt még a KKNSK-ban azért harcoltunk, hogy a kelebiai iskolában legyen szakképzett testnevelő tanár. 15 éve azért, hogy legyen az első csapatnak minősített edzője.
Jelenleg az a soronkövetkező feladat, hogy a különböző korosztályú gyerekeknek itt a Levente SE-ben legyen minimum kettő olyan trénerük, akik közül legalább az egyik szakképzett.

Kovács Marcell.

ISMÉT LEVENTE SE KELEBIÁN

Október 25-én este megalakult a második kelebiai sportegyesület, a Kelebiai Levente SE. Az alakuló ülésen 17 felnőtt és 16 gyerekfocista vett részt, akik egyúttal az új sportegyesület alapító tagjai is lettek. A 17,30 órai kezdés kissé későinek bizonyult, ezért több, - egyébként regisztrált - gyerek nem tudott eljönni a hívatalos jogi aktusra.
Az alakuló ülés levezető elnöke Kovács Marcell volt, aki az egyhangú szavazás után bejelentette a Levente SE megalakulását.

Az Alapszabály elfogadása után került sor a tisztségviselők megválasztására. A háromtagú elnökség Balogh-Szabó Béla (elnök), Keresztes Katalin (tag) és Ughy Kálmánné (tag) felállásban képviselik az egyesületet 5 éves ciklusra. Felügyelő Bizottság tagjai lettek: Dusnoki Józsefné, Tóth László György és Varga János. Végül a tagdíjak mértéke került meghatározásra: gyerekek 100,- Ft, felnőttek 200,- Ft/hó tagdíjat kötelesek fizetni. Három hónapos tagdíj fizetési elmaradás a tagsági státusz elvesztésével jár.

Az alapító gyűlés jegyzőkönyvét Zsembery Ildikó vezette, a Levente SE székhelye a Polgármesteri Hívatal lett. Az egyesület színei a KKNSK-val azonos zöld-fehér-fekete lettek. A szülők vállaltak szerepet a gyereksport érdekében alakított sportkőr vezetésében. Az alapítás elsődleges célja az új kormány várhatóan sportot támogató szándékainak a kelebiai gyerekek érdekében történő fogadása. Az eddigi gyakorlat szerint az első csapat finanszírozása elvitte a fiatalok esélyét arra, hogy saját célok kitűzésével és azok megvalósításával szervezetten élhessenek.
A gyerek sportkőr nem csorbítja a KKNSK lehetőségeit, de egy tőlük független, remélhetőleg önálló erőforrás keletkezett az iskoláskorú gyerekek számára. Mindkét sportkőr szerezhet támogatókat, pályázhat, szervezhet rendezvényeket, szert tehetnek saját bevételekre, melyeket egymástól függetlenül, vagy éppen közösen felhasználhatnak saját céljaik megvalósítására. A lehetőség duplázódott, a fiatalok fejlődése előtt pedig egy új tér nyílt.
Az alapító tagok: Csamangó László, Bátor Csilla, Tumbász Józsefné, Gálfi József, Balog Ernő, Balogh-Szabó Béláné, Balogh-Szabó Béla, Tóth László György, Ughy Kálmánné, Ughy Kálmán, Horváthné Tóth Márta, Dusnoki Jánosné, Keresztes Katalin, Gilicze Lajos, Varga János, Szabó Károly, Kovács Marcell felnőttek.

Szabó Valentin, Csamangó Dóra, Kárász Balázs, Tóth Péter, Gálfi Dani, Tóth Annamária, Balogh-Szabó Bence, Balog Dávid, Tóth Fatima Alexandra, Ughy Renáta, Varga Ádám, Penovácz Klaudia, Horváth Ottília, Dusnoki János, Batiz Barbara, ifj. Gilicze Lajos gyerekek.
Eddigi csatlakozók: Maczkó József, Horváth Jenő, Árvai Amanda Dalma, Penovácz Szabolcs, Tóthvásárhelyi Viktor, Szegedi Bence, Fülöp Henrik, Kollár Karolina, Füzesi Erik, Füzesi Ricsi, Szmolenszki Ákos, Tumbász Zsolt, Plichta Dominik, Vankó Márk, Simola Róbert, Musák Roland, Kátai István, Gyulavári Tamás, Miklós Balogh Máté.

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele még ebben az évben megtörténhet, a szükséges iratok megküldése a Kecskeméti Megyei Bíróság számára folyamatban vannak. A 2013-as évtől az SZJA 1%-át is fogadni képes civil szervezet alakult.
A Kelebiai Levente SE elnevezést az első kelebiai sportegyesület kapta az 1925. február 5-i akkori alakuláskor. Legnagyobb sikereit a helyi futball az 1945-ig terjedő Levente korszakban érte el. 65 év után ismét életre kelt az eredeti elnevezés. Legyen úgy, mint régen volt...

Kelebiai Levente SE

Zászlótörténet

A Kelebia Községi Népi Sportkör SE (legújabb hívatalos elnevezése) és a Kelebiai Levente SE egy tőről fakadó egyesületek lévén szinte azonos jelképrendszerrel rendelkeznek. Mindkét társadalmi szervet jogelődje, a Trianon előtti Szabadka első sportegyesülete, az 1880 tavaszán megalakult Szabadkai Torna Egylet (SZTE). Hiszen abban az időben, a mai Kelebia Szabadkához tartozott, annak peremkerülete, zöld övezete, elválaszthatatlannak hitt része volt. Az itt élők az első világháború kitöréséig, összesen hét szabadkai sportegyesületben fejthették ki tevékenységüket.

levente006

   Az SZTE alapítói a Vermes testvérek, Lajos, Béla és Nándor voltak. A trianoni gyalázat után, kényszerűségből  szervezett helyi sportkőr, a Kelebiai Levente SE 1925. évi elindítói között érdekes módon, szintén Vermes testvérpár (is) megtalálható. A szabadkai alapítók leszármazottairól lehet szó, hiszen a ’20-as, ’30-as években aktív sporttevékenységet folytattak mindketten. Az ország számára is végzetes 1920-as események elvágták a határon inneni Szabadkát az ottanitól. A várost és az akkori Bács-Bodrog vármegye nagy részét elszakították a történelmi Magyarországtól, az ittélő populáció közigazgatás nélkül maradt. Kelebia község 1924. decemberi megalakulása után két hónap sem kellett, hogy a KLSE hívatalos formában megkezdje működését, amely a több évtizedes szabadkai tapasztalatokra épülve repülőstartot vett, annál is inkább, mivel a  jelentős számú betelepülők között voltak az említett sportegyesületekben tagsági viszonnyal rendelkező polgárok is.
Kelebián óriási lendülettel vette tehát kezdetét a sport fejlesztése. A környezetünket megelőzve építettek bekerített sportpályát, kikövezték az odavezető utat, díszzászlót kapott és eredményesen, a megyében is jelentős játékerőt képviselve alapozta meg a község hírnevét. A Levente díszzászló bal felső részletében lévő kettősfarkú oroszlán Szabadkát jelképezi, anyavárosunk címerében ma is látható. Az 1880-as évszám pedig az SZTE alapítására utal, mely az itt élőknek első sportegyesülete volt és amelyet kelebiai sportembernek megtagadni sohasem szabad. A díszzászló jobb felső részében az egyfarkú oroszlán Kelebia címerében található, a falu alapítását jelző 1924-es évszámmal.

levente011

A zöld-fehér-fekete klubszínek aktualitását a Levente mozgalomtól átvett elnevezés döntően befolyásolta, hiszen a két világháború közötti időszak Cserkész, Levente és MOVE ifjúsági szervezeteinek jelkép rendszerében a zöld szín alapvető volt. A fehéret alapító elődeink adták hozzá, melyet a kommunizmus évtizedei alatt - az egyesület kényszerű, politikai nyomás hatására, mesterségesen előidézett névváltozásaival ellentétben -, még a szocialista időszak sem vett el tőlünk. Bizonyítja ezt az 1971 nyarán Farkas István akkori sportkőr elnök által készíttetett díszes, zöld-fehér hímzéses KKNSK egyesületi zászló. A fekete színt csak a klub történetének mind teljesebb feltárása és tragikusnak nyugodt szívvel nevezhető múltja okán 2006-tól adaptáltuk.
A 2008-as görög túrához már a zöld-fehér-fekete színtrió alkotta sportzászlókat vittük magunkkal Makrygialosra az ott megrendezett Androméda Kupára. A díszzászlón lévő két fekete sáv, a Szabadkától való két fájdalmas elszakadásunk jelképe is (1920 és 1945). A kelebiai sporttörténetet ismerők számára a fekete szín emlékeztethet még Siflis (Szabadkai) Géza és Horváth Béla sorsára, akik a kommunista diktatúra áldozataivá váltak.

levente010

   A két világháború közötti Levente SE 1942 és 1944 között visszakerült a Szabadkai Labdarúgó Szövetséghez, hiszen minden tekintetben szabadkai csapatként könyvelték el. Megszervezték a II. Bécsi döntés után a Hazatérés Bajnokságát, melyben a Kelebiai Levente SE-nek komoly szerepe lett. Mindhárom bajnoki szezont, először az újra egységesülő Bács-Bodrog vármegye határain belül, majd azon kívül is, Dél-vidéki ellenfelek között töltötték labdarúgóink. Az 1942/43-as szezont a Szabadkai Alosztály I. osztályában a 2. helyen zárta csapatunk, majd az 1943/44-es évadban ugyanebben a mezőnyben bajnok lett. Az 1944/45-ös idényt az NB III-nál is erősebb Regionális Csoportban kezdtük, amikor közbeszólt a II. világháború és a - sport szempontjából értendő - küzdelmek 1944 őszén, félbe szakadtak.
A három arany csillag ezeket az éveket jelzik. Ebbe a rövid és dicsőséges időszakba sűrűsödött bele a Hazatérés Bajnokságának katarzisszerű élménye, az eddigi legmagasabb osztályba jogosító, kiharcolt pozíció és olyan ellenfelekkel való nemes küzdelem, akiktől előtte is, utána is elválasztott bennünket balsorsunk.

A zászló középpontjában az egyesület címere foglal helyet. 1992-ben, a szegedi Hajósi Éva grafikus által tervezett KKNSK címer, a Levente SE-re aktualizálva, két módosítással tér el a KKNSK-féle változattól. Az 1925/2010-es központi dupla évszám elhelyezése hangsúlyozottan utal az első - 1925-1945 között működő - hasonló nevű egyesületre. Jelzi, hogy a primitív kommunista tiltás után, szándékunkban áll visszahozni az akkori szellemiséget és azt az egyesületi elnevezést, amelyet elődeink adtak az első kelebiai társadalmi szervezetnek.
A címer jobbszélén a zöld-fehér-piros motívum, az 1992-es megható olasz megnyilvánulás emléke. A Kelebián vendégszereplő Montecassiano és Veggia csapatainak játékosai és vezetői adták át a kelebiai sport támogatására szánt és általuk összegyüjtött pénzösszeget, a szerény pénzügyi helyzetünket érzékelve. Címerünket ebből az adományból terveztettük meg és készíttettük el az első, ezekkel a jelképekkel ékesített klubzászlóinkat.
Az 1993-as olaszországi sporttúrára ezeket a zászlókat vittük magunkkal és mintegy 500 db asztali méretűt osztottunk ki a montecassianoi emberek között. A címer tervezésétől számítva húsz év kellett ahhoz, hogy véglegesüljön valamennyi jelkép, szín és mondanivaló, a Levente SE díszzászlaján, hiszen az eddigi utolsó fejlemény, a régi-új Levente SE csak 2010-ben alakult meg.
Az első Levente díszzászlót 1926. június 27-én gróf Zichy Gyula, Kalocsa érseke szentelte fel, az akkori egyesületi elnök, Koczkás József helyi plébános - aki egyben a sportkőr elnöke is volt - és az aktuális elöljáróság kérésére. A korabeli tudósítások szerint nagy ünnepségek, díszebéd és több falu részvételével zajló sportverseny és kulturális seregszemle közepette. 2011. december 31-én, 85 évvel az „ősi” díszzászló felszentelése után, a mostani Levente SE első nagy kulturális rendezvényén került sor a jelenleginek az avatására. Célunk az egykori, szinte szakralitásba hajló jelképrendszer visszaállítása, egy mindenki által megérthető és elfogadható értékrendszer megteremtése, ezért szintén ünnepélyes alkalmat használtuk fel erre.


levente059

   A Római Katolikus egyház két plébánosa, a képen látható baloldali Paskó Csaba a határon túli Kelebi(j)a és dr. Pribitek László helyi plébánosok szentelték fel az új Levente - stílszerűen Szabadkán készíttetett - díszlobogóját. Az egyesület elnöke Balogh-Szabó Béla, egyben a Kelebiai Római Katolikus Egyházközség vezetője is. A párját ritkító esemény megvalósult. Magyarországon először, tudatosan visszaállítottuk azt az állapotot, amit egy gyalázatos politikai rendszer szétzúzott 66 évvel ezelőtt, amikor is 1945. szeptember 15-én a Levente SE nevét először Kelebiai Barátságra, később meg egy sor más formátumra változtatták. A parókia nagytermében helyeztük el a díszzászlót, amelyet a Levente SE nagyobb rendezvényein tűztünk ki a későbbiek folyamán. A kelebiai sport ezzel a lépéssel - képletesen szólva - visszatalált a „kályhához”, ahonnan 66 évvel ezelőtt kényszerűségből eltávolodott.
Az 1925-ben óriási lelkesedéssel felépített „kályhát” ugyanis kártékony erők szétdúlták a Rákosi rendszer idején. Visszatérni nem volt hová! 2010-re érett meg Kelebián minden körülmény arra, hogy ezt a bizonyos „kályhát” ismét felépítsük és innen újraindulva, más erkölcsi alapokon hozzákezdjünk a jövőt építeni. Olasz, spanyol és görögországi tapasztalataink egyértelműen bizonyítják, hogy az egyházak égisze alatt folyik az ottani amatőr és tömegsport szervezésének jelentős része.

Otthont biztosítanak klubszoba szerű helységek biztosításával, infrastrukturális lehetőséghez juttatva ezzel a különböző sporttevékenységek lelkes szervezőit és nem mellékesen a fiatalok nevelésében hatékony támogatást tudnak nyújtani. Kelebia eljutott eddig, de az út nem lesz könnyű továbbra sem. A gyerekek egy határtalanul megengedő, liberális oktatási rendszerben, zömmel ateista szemlélettel, távlati célok nélkül, otthonukból szinte megfékezhetetlen individualizmussal a tarsolyukban érkeznek egy közösségbe, ahol ebből adódóan rengeteg kisebb, nagyobb konfliktus vár rájuk. A „hozott anyag” így néz ki, ebből kell közösséget és csapategységet formálni, vagyis ez az a bizonyos „kályha”. Az a kályha, amelyiket sikerült ugyan felépítenünk, de a jövőbe vezető út göröngyös, csak új morális alapokon érdemes nekiindúlni. Az egyház segíthet ebben, amennyiben a szülők felismerik ennek jelentőségét és partnereink lesznek a gyermekeinkért folytatott küzdelemben. Igaz, hogy ehhez a családok többségének is szemléletet kellene váltani, hiszen a szülők, maguk is ebben az értéktagadó, felszínes világban szocializálódtak… Reménykedjünk, talán sikerült valamit elindítani ezen a téren.
A Levente SE díszzászlaja 130 év sport, közéleti és történelmi múltunk összefoglalása is egyben.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!