Polgárőr Egyesület

Alapítás éve:       1998
Elnök:                   Varga Sándor
Elnökhelyettes:    Jóni Antal
Titkár:                   Kocsis György
Telefonszáma:    +36 30 290 2779
E-mail:                  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megalakulás története

A Polgárőrség létrehozásának gondolata 1997 decemberében vetődött fel a sorozatos lopások, rossz közbiztonsági helyzet és a körzeti megbízott hiánya miatt . Az egyesület létrehozásában nagy segítség volt néhány általános iskolai pedagógus, MÁV alkalmazott, nyugdíjas és aktív határőr, akik az egyesület alapító tagjai lettek.

 1. május 1-el a Polgárőr Egyesület megkezdte működését. Megalakulásunkat az Önkormányzat a kezdeti lépésektől kezdve segítette és támogatta. Ez a támogatás megnyilvánult abban, hogy az első pillanattól kezdve helyiséget, jogi segítséget és minimális anyagi támogatást adott a zökkenőmentes induláshoz.

Tevékenységünk – Alapszabályunkban megfogalmazottakon felül – kiemelt fontossággal bír a közbiztonsági helyzet javítására, a lakosság biztonságérzetének fenntartására. A kezdeti nehézségek legyőzése után –tevékeny közreműködésünkkel-, ha lassan is de, érezhető változás állt be a közbiztonsági helyzetben.

Az egyesület célja:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és az újjáépítés feladataiban való részvétel.

A célok megvalósítása érdekében végzendő feladatok:

Alapfeladatként:

- a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:

 1. a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,
 2. b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
 3. c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
 4. d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
 5. e) a rendezvények helyszínének biztosításában,
 6. f) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
 7. g) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,
 8. h) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben,
 9. i) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint
 10. j) a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában.
 11.  k) Családsegítő és Gyermek jóléti szolgálat tevékenységének segítése
 12. l) együttműködés a tanyagondnoki szolgálattal
 

logo1  logo2

logo3 logo4

 

 

Dokumentumok:

Polgárőr Egyesület Kelebia Alapszabály

2021. Egyszeres könyvelés (PDF)

2020. Egyszeres könyvelés (PDF)

2019. Egyszeres könyvelés (PDF)

2018. Egyszeres könyvelés (PDF)

2017. Egyszeres könyvelés (PDF)

2016. Egyszeres könyvelés (PDF)

2015. Kettős könyvelés (PDF)

2014. Kettős könyvelés (PDF)

2013. Kettős könyvelés (PDF)

2012. Kettős könyvelés (PDF)

2011. Egyszeres könyvelés (PDF)

 

 

 

szolgálati órák megoszlása

szolgalati ora

gk.használat

gk.használatmegoszlas

taglétszám