FŐOLDAL

Felhívás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Az Eljr. 30.§-a és 37.§-a valamint Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2015.(X.20.) határozata alapján:

Kelebia településfejlesztési koncepciója valamint településrendezési eszközei teljes körű felülvizsgálata és módosítása dokumentumait 2016. március 1-től 2016. március 21-ig 21 napra tájékoztatásra bocsátom.

A dokumentumok megtekinthetők: Polgármesteri Hivatal 4.sz. szoba

Kelebia, 2016. február 26.                                  Maczkó József

                                                                           polgármester

KARITÁSZ

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!

1 % segítség, 100 %  szeretet  

 

Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2015. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatták egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív munkánkat adójuk

 1 %-ának felajánlásával:

Adószámunk: 18356382-1-03

Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni vagy bankszámlánkra utalni.

Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet: 53100049-10001349

Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő, ruhanemű, ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.

A felajánlott adományokat a KARITÁSZ két raktárhelyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.

Helye: BAJCSY-Zs. u. 66. (minden szombaton reggel 7-9 óráig)

Vankó Ede telephely, a régi Varroda (minden hétfőn és pénteken reggel 8-10 óráig hétfőn 15.17 óra)

Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.

                                                                                 Köszönettel: Horváth Zoltánné

Kelebiai Karitász Egyesület

Meghívó Közmeghallgatásra

Tisztelt Lakóközösség!

Szeretettel várjuk Önöket a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásra.

Helyszín: Sántha Márta Művelődési Ház nagyterme

Időpont: 2016. február 11. (Csütörtök) 16:00 óra

Napirendek:

  1. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. tájékoztatója az ivóvíz és a szennyvíz közművek üzemeltetéséről
  2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
  3. Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati költségvetésről
  4. Tájékoztató a 2015-2020 időszak pályázati lehetőségeiről

Megjelenésükre és építő véleményükre számítva bízom abban, hogy megtisztelik a rendezvényt!

Maczkó József

polgármester

Kormányhivatal 39.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

Sajtóközlemény

 

60 nap áll az elővásárlási jogosultak rendelkezésére

Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és 2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra kifüggesztésre kerülnek az illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a gyakorlására.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)