FŐOLDAL

Álláshirdetés

A KELEBIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA sekrestyés feladatok ellátására keres részmunkaidőben munkavállalót.

Főbb feladatok: takarítás, templomdíszítés.
A munkavégzés helye: Római Katolikus templom és plébánia.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.

Jelentkezni személyesen lehet a Kelebiai Római Katolikus Plébánián dr. Pribitek László plébános úrnál.

Az állás október 1-től tölthető be.

                                                                                      Római Katolikus Plébánia

Felhívás szakdolgozói munkakör betöltésére

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre keres dolgozót 2018. október 1.-jei kezdéssel idősek otthonába ápoló munkakörbe.

A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, az 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A munkarend munkanapokon napi 8 óra, szükség esetén műszak végzése, naponta. A munkakör 2018. október 1. napjától tölthető be.

Feladata: Az idősek otthona gondozói, ápolói munka szakmai irányítása, összefogása.

 

 • A gondozottak egészségügyi ellátásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése.
 • Ellenőrzi a gondozók-ápolók tevékenységét, és szakmai útmutatást ad.
 • Gondoskodik a szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról.
 • Gondoskodik a szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról.
 • A gondozott orvosi vizsgálatra történő kísérése, intézményi autóval szállítása. Az intézményi autó vezetésére kapott meghatalmazás szerint az Otthonház Gépjárművek Költségelszámolásnak Szabályzatában foglaltakat betartva.
 • A orvos utasításai alapján irányítja a betegek gyógyszerelését, gyógykezelését.
 • Ellátja a közgyógyigazolványok nyilvántartásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi és irányítja az Otthonház dolgozóinak munka alkalmassági vizsgálatát, felülvizsgálatát.
 • Végzi a munkájához tartozó adminisztrációs teendőket (gyógyszernyilvántartás, kérelmezők, ellátottak személyes adatainak nyilvántartása, gondozási, ápolási terv).
 • Az intézményvezető meghatalmazása alapján elvégzi a kérelmezők előgondozásának feladatait. Ennek során elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát is.
 • Szükség esetén a gondozottak pénzkezelésével kapcsolatos teendőket is ellátja, meghatalmazás alapján, az Idősek otthona pénz-és értékkezelési szabályzatában foglaltak szerint.
 • Elkészíti a szakdolgozók műszakbeosztását, havi összesítését a mindenkor hatályos munkajogi szabályok szerint.  
 • Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer, Legionella szabályzat egységen belüli működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért, az étkezések megfelelő biztosításáért, az ezzel kapcsolatos változások, előírások nyomon követésért.
 • Ellátja az intézményi veszélyes hulladék kezelési és nyilvántartási feladatokat.
 • Feladata az egész intézmény részére a takarítószerek rendelése, nyilvántartása, kiosztása, kapcsolattartás a beszállítókkal, takarítóeszközök biztosítása.  

Jelentkezni szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával személyesen az intézmény vezetőjénél lehet, 2018. 09. 14. napjáig.

Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.

  

A munkakör betöltéséhez az alábbi szakképzettségek valamelyikének megléte szükséges: „E” kategóriás ápoló, vagy már ezirányú tanulmány végzése.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent „B” kategóriás jogosítvány megléte, számítógép kezelői alapismeretek (word, excel, szociális, egészségügyi nyilvántartó programok) és idősotthoni munkatapasztalat.

Felhívás szakdolgozói munkakör betöltésére

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre keres dolgozót 2018. október 1.-jei kezdéssel idősek otthonába és idősek klubjába terápiás vagy szociális munkatárs munkakörbe.

A közalkalmazotti kinevezés határozott időre szól, az 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján, helyettesítésre. Egyenlőre táppénzes dolgozó távolléte idejére.

A munkarend munkanapokon napi 8 óra. A munkakör 2018. október 1. napjától tölthető be.

Feladata: Munkakör célja az ellátottak lelki egészségének megőrzése, helyreállítása, szociális, mentálhigiénéjükkel összegfüggő ügyeik intézésében segítségadás.

Az ellátottak részére a komplex gondozáson belül a célszerű, hasznos időtöltés megszervezése. A lakók egyéni képességeinek szinten tartása, fejlesztése, a betegségek következtében kialakult mozgásfunkciós zavarok enyhítése, rehabilitációja.

- Alapvető feladata a lakók foglalkoztatásának és mentális gondozásának szervezése

- a beköltöző lakót fogadja, segítséget nyújt az otthonában maradt, további adminisztratív ügyintézést igénylő ügyei vitelében,

- segíti a beilleszkedést, fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok létrejöttét, azok ápolását

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának segítése,

- szervezi a hitélet gyakorlását,

- az intézményi ellátást kérelmezők és ellátásban részesülők szociális ellátásával kapcsolatos ügyek intézésében közreműködik

- mentális állapotukkal kapcsolatban intézkedést kezdeményez ha szükséges, illetve döntésre előkészíti azt

- felvilágosító tevékenységet folytat az egészséges életmód kialakítása érdekében

- a szakdolgozók továbbképzési tervét elkészíti

- a szociális országos nyilvántartási rendszer részére történő adatszolgáltatás, az igénybevevői nyilvántartásban mint adatszolgáltató munkatársi feladatok végzése

- az intézményben étkezők étkeztetésében közreműködik

- az intézményi valamennyi étkező részére megrendeli az étkezéseket az élelmezési szabályzat szerint, valamint elvégzi a hónap utolsó munkanapján a főzőhelyekkel az adagszám egyeztetését.

- Szervezi: az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (pl. séta, fekvőbetegek levegőztetése),

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya-és társasjátékok),

- a kulturális tevékenységeket (pl. ünnepségek, névnapok). Figyelemmel kíséri a lakók egyéni évfordulóit (születésnap, névnap) és részt vesz azok ünnepélyessé tételének megszervezésében, lebonyolításában.

- Az idősek otthona lakói számára szervezett programokat az idősek klubja tagjai részére is biztosítja.

Jelentkezni szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával személyesen az intézmény vezetőjénél lehet, 2018. 09. 14. napjáig.

Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.

  

A munkakör betöltéséhez a „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a szociális munkatárs, illetve a terápiás munkatárs munkakörnél felsorolt végzettségek valamelyikének megléte szükséges.  

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent „B” kategóriás jogosítvány megléte, számítógép kezelői alapismeretek (word, excel, szociális, egészségügyi nyilvántartó programok) és idősotthoni munkatapasztalat.

Tájékoztató

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés tekintetében a 12.000 Ft összegű fűtési hozzájárulásról

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Kormány-határozat értelmében természetbeni támogatást kap minden olyan téli rezsicsökkentésben eddig nem részesülő / vezetékes gázzal vagy távhővel nem fűtő/ háztartás.

A cél az, hogy azon családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan ki van építve a gáz- vagy távhőhálózat, de az utcájukban, házukban nincs bekötve, ezért mással, például fával fűtenek. A döntés alapján háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A lakott külterületi ingatlanokhoz, ahol nincs vezetékes gáz, kiküldésre kerülnek az igénybejelentő lapok. A többi háztartás, ahol nincs vezetéses gáz bekötve és azon háztartások akik vonatkozásában nem került folyósításra a 12.000 Ft összegű támogatás március-április hónapban a gázszámlájukon nem szerepel az összeg, igényelhetik a támogatást a Kelebiai Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában a szükséges formanyomtatvány, igénylőlap benyújtásával. Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában igényelhető vagy IDE kattintva letölthető vagy megtalálható a LETÖLTÉSEK jobb oldali menüpontban.

Az igénylőbejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját ( tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

A Belügyminisztérium októberben összegzi és a kormány elé terjeszti, majd a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatok részére utalja és tájékoztatja azokat a szükséges eljárásról.

Az önkormányzatok feladata lesz majd kiválasztani azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.