FŐOLDAL

Kormányhivatal 51.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Kiskunhalasi Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

  1. április 19-20-i zárva tartása

A Kiskunhalasi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.) 2018. április 19-20. csütörtöki és pénteki napokon technikai okok (költözés) miatt zárva tart és az ügyfélfogadás szünetel.

Ezen osztályok 2018. április 21-én 8.00 órától a megszokott ügyfélfogadási rendben várják ügyfeleiket a Kiskunhalas, Szilády Áron utca 19-21. szám alatt.

A kellemetlenségek miatt a Kiskunhalasi Járási Hivatal az ügyfelek megértését és türelmét kéri!

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Galéria

Új képekkel bővült a galéria!

Március 15. ünnepség

Természetképek


Kelebia télen

Hirdetmény

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!

1 % segítség, 100 %  szeretet  

Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2017. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatták egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív munkánkat adójuk

 1 %-ának felajánlásával:

Adószámunk: 18356382-1-03

 

Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni .

Hírek

Kedves kelebiai Hívek, Kedves Testvérek!

Először is köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, hogy az ezt megelőző időkben is támogatták a kelebiai Egyházközség fenntartását.

Tudom jól, hogy ahogyan az egyházközség kiadásai (templomvilágítás, díszítés, takarítás, plébániai közüzemi számlák, stb.) évről évre emelkednek, úgy a háztartások és családok kiadásai is nőnek. Ez mind újabb és újabb áldozatokat kíván.

De úgy gondolom, hogy mint a kelebiai Egyházközség tagjai, felelősséget kell éreznünk egymásért, templomunkért és plébániánkért.
Hiszen hitünkkel, jelenlétünkkel mi tesszük élővé a kőből épült falakat, anyagi hozzájárulásainkkal pedig lehetővé tesszük épületeink és környezetünk fenntartását, működését valamint ezek megőrzését utódaink számára.

Minden kiadást abból tudunk finanszírozni, amit a kedves testvérek a közösség számára nagylelkűen felajánlanak.

Amikor például fizetünk egy szentmiséért, temetésért, házasságkötésért, akkor nem ezek árát fizetjük meg, hanem támogatjuk vele saját templomunkat, plébániánkat és azok fennmaradását.

Szívből remélem, hogy mindannyian sajátunknak érezzük a templomot és a plébániát, mert az is! Többek között azért épülhettek annak idején szép templomok és plébániák, mint kisfalunk temploma is, mert az őseink büszkén hitték és vallották:             „a mi templomunk és a mi plébániánk!”      

Ez úton is bizalommal kérem a kedves testvéreket, hogy a sokszor nem könnyű anyagi körülmények közepette is, jó szívvel segítsék és támogassák saját közösségüket:
a K e l e b i a i R ó m. K a t o l i k u s P l é b á n i á t, ezzel is kifejezve Katolikus Egyházukhoz való tartozásukat.

Az egyházi hozzájárulás mértéke:         3. 500,- Ft/ év/ fő (felnőttek esetében) havi lebontásban:             292,- Ft/ hó           (1kg kenyér ára)

(amennyiben elmaradása van, úgy azt minden esetben mérlegeljük és megoldjuk)

A Jó Isten áldását kérve Önökre és kedves Családjukra

 tisztelettel és szeretettel:

 

Dr. Pribitek László – plébános